Kompetensutveckling

En man tittar på en gul tandställning som han håller upp i luften.
Foto: Julia Lindster

Vi vill ge dig möjlighet till kontinuerligt lärande och förnyelse, inte minst för att du ska kunna se din egen roll i ett större sammanhang och lära tillsammans med andra. Med startpunkt i verksamhetens behov är kompetensutveckling därför inte bara utbildning, utan så mycket mer.

Hos oss får du möjlighet att växa. Vår verksamhet bygger på kompetensen och kunskapen hos dig och dina 700 kollegor i Folktandvården i Region Jönköpings län. Därför är ständig kompetensutveckling och lärande en viktig och självklar del av vår vardag. Vi är stolta över vårt nära samarbete och kunskapsutbyte mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Tillsammans bär vi på mycket kunskap som vi gärna delar med varandra.

”Jag forskar om att optimera behandlingstiden med avtagbar tandställning. Det får mig att växa” – Erik, tandläkare.

Individuell utvecklingsplan

Tillsammans med din chef planerar du årligen för din individuella utvecklingsplan. Kanske vill du utvecklas odontologskt eller utbilda dig för att leda andra i din vardag? I Folktandvårdens kursutbud har vi samlat kunskap som tillgodoser ditt, verksamhetens och framtidens behov. Genom att arbeta utvecklingsinriktat med digitalisering, tillgänglighet och kvalitetsutveckling skapar vi ännu bättre förutsättningar för ditt lärande.

Chef- och mentorsprogram

Kanske är du ny chef hos oss? Vi tror på att tidigt skapa möjligheter, identifiera och rusta våra chefer. Vi erbjuder chefsprogram både för nya chefer och chefer med erfarenhet, mentorsprogram, handledning, utbildnings- eller inspirationsdagar, reflektionsgrupper och medverkan i utvecklingsarbeten.

xxx

Hos oss bor stor kunskap

Lärande i vardagen

EN kvinna står och arbetar över en patient i ett behandlingsrum på en tandvårdsklinik.

Du är vår viktigaste resurs

Odontologisk fortbildning

Bilden är ett collage. Ett barn ler i n i kameran. Bredvid syns tandställningar. Över bilden ligger en ikon med en bok och penna.

Se vårt kursutbud

Folktandvårdens kursprogram