Fakta om fluorid

Fluorid, viktigt att veta om tandvårdsprodukter, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Sofie Jarl

Inget är bättre än fluorid på att stärka tändernas emalj och att hindra karies.

Vad är fluorid?

Fluorid är ett ämne som förekommer i vatten, jord, växter och djur. Fluorid finns i växlande mängd i våra naturliga vattenkällor. Inget vatten är helt fluorfritt. Fluorid finns i små mängder i det vi äter, exempelvis spannmål, kött, fisk, grönsaker och frukt. 

Varför används fluorid i tandkräm?

Det är vetenskapligt bevisat att tandborstning med fluoridtandkräm två gånger per dag är ett effektivt sätt att förebygga karies. Införandet av fluoridtandkräm i mitten av 1900-talet är den enskilt viktigaste faktorn bakom den förbättrade tandhälsan i Sverige.

Är fluorid giftigt?

Ända sedan 1950-talet har orsakerna till fluoridens kariesföre-
byggande effekt studerats och hur fluorid påverkar människors hälsa.
 
Liksom många andra kemiska ämnen – till exempel salt, socker och AD-droppar – kan fluorid ge biverkningar. Men det beror på vilken dos/mängd du får i dig. I stora mängder kan till och med vatten ge biverkningar. Fluorid i de doser som tandvården rekommenderar ger inga biverkningar.

Kan fluorid skada hjärnans utveckling?

Nej, inte under de förhållanden som gäller för Sverige. En studie som har genomförts i Kina och Iran har antytt att höga halter fluorid eventuellt kunde påverka barns IQ. Dricksvattnet i de undersökta områdena hade en fluoridhalt som vida överskred de svenska gränsvärdena. I Sverige gäller att man ska undvika fluoridhalter i dricksvatten som är högre än 1,2 mg fluorid/liter vatten till små barn. I studien var fluoridhalten upp till 10 mg fluorid/liter vatten.

Hur doserar jag rätt?

Borsta tänderna två gånger om dagen med fluoridtandkräm.
  • Barn 6 månader–5 år: Använd en klick stor som barnets lillfingernagel varje gång.
  • Barn 6–11 år: Använd ca 1 cm varje gång.
  • Vuxna: Använd ca 2 cm varje gång.

Vad händer om jag inte använder fluorid?

  • Risken för kariesskador ökar.
  • Sämre munhälsa som kan leda till ökat tandvårdsbehov och svårare/dyrare behandlingar.

Texten, som utgår från ett informationsmaterial från Folktandvården Värmland, har gåtts igenom och reviderats inom Folktandvården i Jönköpings län av verksamhetschef Michael Trollstad, tandhygienist Eva Herremo och professor Göran Koch.

Fakta och råd om fluoridbehandling

Fluoridbehandling, 1177.se (Extern länk)