Under­sökningar av mun och tänder

Undersökningar av mun och tänder inom Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Elin Carlholt

Det finns olika typer av undersökningar av mun och tänder. På folktandvårdskliniken avgör tandläkaren eller tandhygienisten vilken typ av undersökning du behöver.

Din munhälsa och din allmänna hälsa har betydelse för tandläkarens eller tandhygienistens avgörande.

För de flesta räcker det med en vanlig undersökning, men om du till exempel ska få en större behandling kan det behövas en mer omfattande undersökning av mun och tänder.

Det är ofta tandhygienisten som utför undersökningarna. Tandläkaren utför lagningar och mer komplicerade behandlingar.

Folktandvården kan också besöka den som inte har möjlighet att själv ta sig till tandläkaren, till exempel om man bor på ett hem för äldre och funktionshindrade.

De olika undersökningarna kostar olika mycket.