Kostnader och ersättning

Alla invånare i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och högkostnadsskydd. För dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär risk för försämrad tandhälsa finns ett särskilt tandvårdsbidrag (STB). För patienter som har ett stort omvårdnadsbehov i det dagliga livet finns ytterligare stöd att få. Ett exempel är rätten till nödvändig tandvård.

Du som själv har eller vårdar någon med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är oftast i större behov av mer stöd än andra. För att tillgodose behovet av omvårdnad finns olika ekonomiska stöd. Ibland kan tandvården följa sjukvårdstaxan och kosta som ett läkarbesök. Region Jönköpings läns bedömningstandläkare fattar beslut om du har rätt till tandvårdsstöd och hur länge det gäller. Din tandläkare eller tandhygienist kan hjälpa dig att ta reda på vad som gäller för dig eller den du vårdar!

Priser för tandvård

Priset på tandvård kan variera beroende på din ålder eller vilket behov av vård du har. Du kan till exempel ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Läs mer om kostnader och ersättningar på 1177.se

Tandvårdsstöd

Du som själv har eller vårdar någon med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är oftast i större behov av mer tandvård än andra. Tandvården kan då ingå i ditt högkostnadsskydd.

Läs mer om tandvårdsstöd vid funktionsnedsättning eller sjukdom

Äldre man sitter i en rullstol. I förgrunden fyller tandvårdspersonal i ett munvårdskort.

Munhälsobedömning

Vid en munhälsobedömning besöker en tandhygienist dig eller den du vårdar hemma. Med hjälp av ficklampa och spegel undersöks munnen för att se om mer behandling behövs. 

Läs mer om munhälsobedömning av äldre och vid funktionsvariation

Om du har ett stort behov av omvårdnad

Om du är i behov av mycket omvårdnad under en längre tid kan du få särskild hjälp med din tandvård. Hjälpen kan bestå av bedömning av din munhälsa eller rätt till nödvändig tandvård.

Läs mer om tandvård vid stort behov av omvårdnad på 1177.se

Sjukresor och färdtjänst

Du ansvarar alltid själv för att ta dig till tandvården. För en del resor kan du få en viss ersättning, men du betalar alltid en egenavgift oavsett ditt val av färdsätt.

Läs mer om sätt att resa till vården på rjl.se