Råd och information för dig som hjälper någon med munvården

Foto: Johan W Avby

Du är viktig för att ge den som har ett större behov av omvårdnad möjlighet till en bra munhälsa. Filmerna nedan visar olika moment om hur du på bra sätt hjälper någon med munvården.

Oavsett om du är nära anhörig eller vårdnadsgivare till någon med ett större behov av omvårdnad är det bra med tips, råd och vägledning till en god munhälsa. Klicka på länkarna för att komma till respektive film. Filmerna finns på Youtube.

Här finns också en länk till Socialstyrelsen, främst riktad mot vårdpersonal, med en webbutbildning och vägledning för god munhälsa. Utbildningen kräver registrering.

Webbutbildning för dig som vårdgivare