Behandling med lugnande medel / bedövning / narkos

Barn med lustgasmask
Foto: Sofie Jarl

Lugnande medel, bedövning, narkos eller lustgas används ibland som smärtlindring inför en behandling. Om du är rädd eller orolig inför din behandling kan smärta upplevas starkare. Därför är det viktigt att du berättar för tandvårdspersonalen att du är smärtkänslig, har ont eller är orolig. Då kan tandvårdspersonalen vara extra försiktiga.

Om du behöver kan du inför din behandling få bedövning,  lustgas eller lugnande medel som smärtlindrar och gör att du känner dig lugnare och mer avslappnad.

Bedövning ger smärtlindring

Om man behöver smärtlindra och minska obehaget vid en tandvårdsbehandling kan man få bedövning. Bedövning kan bland annat ges när man lagar en tand, vid tandstensborttagning, rotbehandling eller när man sätter in en krona eller bro. Du får alltid bedövning om du behöver plocka bort en eller flera tänder.  

Bedövning i munnen sitter i minst ett par timmar, ibland ännu mer. Du kan äta och dricka om du fortfarande är bedövad efter behandlingen, men mycket försiktigt. Risken att du biter dig i läpp, tunga och kind ökar, samt att du bränner dig om du dricker eller äter något varmt.

Lustgas gör dig lugnare och mer avslappnad

Lustgas är en luktfri gas som har använts inom tandvården i mer än 25 år. Man får andas genom en gummimask som placeras över näsan.

När man andas en blandning av lustgas och syrgas hos tandläkaren blir man avslappnad och lugn. Man bekymrar sig mindre och det blir till exempel enklare att ta bedövning. Kväljningar minskar eller försvinner helt och tandbehandlingen underlättas. Hela tiden är man vaken och känner sig väl till mods.

En halvtimme efter att behandlingen med lustgas har avslutats är man inte längre påverkad av lustgasen. Då kan man cykla eller köra bil.

Viktigt att tänka på inför behandling med lustgas

 • Man får inte äta fast mat, soppa, fil, yoghurt eller liknande eller dricka mjölk senare än fyra timmar före behandlingen.
 • Vatten eller saft, det vill säga klar dryck, går bra fram till en timma innan behandlingen. Drick inte juice.
 • Senare än en timma före behandlingen får man inte dricka någonting alls.
 • Om man är täppt i näsan kan man ta näsdroppar eller nässpray en stund före behandlingen.
 • Är man kraftigt förkyld, bör man ringa återbud och boka en ny tid.

Lugnande medicin i samband med tandbehandling av barn

Ibland ger tandläkaren ditt barn en lugnande medicin före tandbehandlingen. Det är för att barnet inte ska känna ängslan eller oro vid tandbehandlingen. Medicinen hjälper också barnet att glömma om tandbehandlingen varit obehaglig. För att få snabb effekt ges antingen flytande medicin att svälja eller flytande medicin i ändtarmen via en plastpip. Det känns ungefär som att ta tempen.

Viktigt att tänka på inför tandbehandling med lugnande medicin

 • Man får inte äta fast mat, soppa, fil, yoghurt eller liknande eller dricka mjölk senare än fyra timmar före behandlingen.
 • Det går bra att dricka vatten eller saft, det vill säga klar dryck, fram till en timma innan behandlingen. Drick inte juice.
 • Senare än en timma före behandlingen får man inte dricka någonting alls.

Så fungerar den lugnande medicinen

 • Medicinen gör att barnet slappnar av och blir mindre ängsligt.
 • Medicinen påverkar också förmågan att komma ihåg. Därför glömmer barnet oftast helt bort tandbehandlingen.
 • Medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen.
 • Ibland händer det att barnet trots medicineringen blir argt eller ledset under eller efter tandbehandlingen.

Tänk på detta efter tandbehandlingen

Efter avslutad tandbehandling får ni stanna kvar på kliniken tills det har gått cirka en timme från det att barnet fått medicinen.

Effekten av medicinen sitter kvar i kroppen under flera timmar. Därför är det mycket viktigt att en vuxen sitter bredvid barnet under hemresan från kliniken och att barnet sitter fastspänt i bilstol eller med säkerhetsbälte. En vuxen ska också hålla barnet under uppsikt resten av dagen även om barnet skulle somna. Utomhuslek, lek i trappor och cykelåkning ska undvikas.

Kom ihåg att barnet minns vad du berättar om händelseförloppet. Tala om hur duktig han/hon var och hur bra det gick!

Lugnande medicin i samband med tandbehandling av ungdomar

Ibland föreslår tandläkaren en lugnande medicin före tandbehandlingen. Det är för att du inte ska känna ängslan eller oro vid tandbehandlingen. Medicinen hjälper dig också att glömma om behandlingen varit obehaglig. Medicinen ges i form av tabletter diazepam eller mixtur (flytande) midazolam. Preparaten verkar på lite olika sätt. Ditt behov styr tandläkarens val av preparat.

Viktigt att tänka på inför tandbehandling med lugnande medicin

 • Du ska inte äta fast mat, soppa, fil, yoghurt eller liknande eller dricka mjölk senare än fyra timmar före tandbehandlingen.
 • Det går bra att dricka vatten eller saft, det vill säga klar dryck, fram till en timma innan tandbehandlingen. Drick inte juice.
 • Senare än en timma före tandbehandlingen får du inte dricka någonting alls.
 • Det är mycket viktigt att någon följer dig till och från kliniken.

Så fungerar den lugnande medicinen

 • Den har en avslappnande och lugnande effekt.
 • Den verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen.
 • Den kan påverka förmågan att komma ihåg.

Tänk på detta efter tandbehandlingen

Efter avslutad tandbehandling får du stanna kvar på kliniken minst en timme från det att du tog medicinen. Det är mycket viktigt att någon följer dig till och från kliniken. Du får inte köra moped eller bil förrän efter 24 timmar.

Texten är framtagen i samarbete med Anna Lena Sundell, övertandläkare, och Jonna Axelsson, tandsköterska.

Mer information på 1177

Bedövning och smärtlindring vid tandvård, 1177 (Extern länk)