Tandhälsan för barn och ungdomar i Jönköpings län

Sexårig pojke ligger i en soffa och skrattar.
Foto: Julia Lindster

Region Jönköpings län är bäst i Sverige på barns och ungas tänder. Socialstyrelsens redovisning ”Karies hos barn och ungdomar” visar att värdena för tandhälsan hos länets barn och unga ligger i topp i de flesta undersökta kategorier.

Socialstyrelsen har följt kariesutvecklingen sedan 1985.  Den senaste redovisningen, som presenterades våren 2015, bygger på insamlad data från såväl folktandvård som privat tandvård 2013 kring tandhälsan för landets 3-, 6-, 12- och 19-åringar. 

Tandhälsan för länets barn och ungdomar har dessutom förbättrats i samtliga kategorier Jämfört med motsvarande redovisning 2011.  

Många kariesfria

Värdena för Jönköpings läns 6-åringar sticker ut särskilt.  Här är 85 procent kariesfria. Medelvärdet för riket är 77 procent.

När det gäller 3-åringar så är tandhälsan mycket bra i hela landet, men Jönköpings län toppar tillsammans med två andra län med 98 procent kariesfria 3-åringar. Medelvärdet för riket är 96 procent.

Jönköpings län ligger ensamt på topp även när det gäller kariesfria 12-åringar och 19-åringar. 75 procent av 12-åringarna är kariesfria. Medelvärdet för riket är 66 procent. 42 procent av 19-åringarna är kariesfria. Medelvärdet för riket är 34 procent.

Varför har Jönköpings läns barn och unga Sveriges friskaste tänder 

Folktandvården har flertalet av länets barn och ungdomar som patienter. Det är Folktandvårdens målmedvetna och långsiktiga arbete utfört av kompetent och engagerad personal som avspeglar sig i resultaten för tandhälsan. Här är några exempel på hur Folktandvården arbetar:

  • Besök på mödra- och barnhälsovård med information till föräldrar som väntar barn eller har fått barn om hur de ska sköta barnens tänder.
  • "Tillsammans mot tandtrollen" –  ett projekt där Folktandvården sedan 2004, samarbetar med länets förskolor och fritidshem och ser till att barnen där får borsta tänderna efter frukost. 
  • Besök på på förskolor och skolor med lektioner om kost och karies.
  • Besök på skolor, en gång per termin, då tänderna på alla elever i årskurs 5, 6 och 7 fluorlackas.

Mer förebyggande tandvård för dem med sämre tandhälsa

Tandhälsan för barn och ungdomar i Jönköpings län är i stort sett är mycket bra. Men det finns grupper som inte har så friska tänder. På dem satsar Folktandvården extra, dels genom fler besök i förskolor, skolor och andra platser där målgruppen finns, och dels genom förebyggande vård.

Fakta