Ersättning av förlorade tänder / oral protetik

Tandmodell med två tänder och en skruv
Foto: Anna Wennberg

Vid förlorade eller skadade tänder behöver tänderna repareras eller ersättas med konstgjorda tänder. Vid skadade tänder kan man få en krona eller bro som fästs på de egna tänderna. Förlorade tänder ersätts med implantat (titanskruvar) som opereras in i käkbenet. På titanskruvarna fästs sedan en eller flera nya, konstgjorda tänder.

Mer information på 1177

Konstgjorda tänder, 1177 (Extern länk)

Material för att laga och ersätta tänder, 1177 (Extern länk)