Större behov av omvårdnad

Foto: Johan W Avby

Om du eller någon du vårdar har nått ett skede i livet där den egna munvården inte kan upprätthållas utan större omvårdnad, finns det stöd och hjälp att få. Rätt till så kallad nödvändig tandvård är ett exempel. Som en del av Folktandvårdens uppsökande arbete ser vi även till att personer med stort dagligt omvårdnadsbehov får besök av tandhygienist i den egna bostaden eller boendet för en munhälsobedömning. På så sätt kan vi bedöma behovet av tandvård.

Vi vill finnas där och underlätta för dig eller den du vårdar. Som en del av vårt uppsökande uppdrag genomför vi munhälsobedömningar i det egna hemmet eller på ett boende. En munhälsobedömning görs av tandhygienist för att identifiera vårdbehovet. Under besöket får du tips och råd om hur du ska sköta munhygienen på dig själv eller den du vårdar. Vid behov bokas en tid för tandvårdsbesök. Behandling görs på klinik eller med hjälp av mobil tandvårdsutrustning.

De patienter som har rätt till nödvändig tandvård har också möjlighet att få uppsökande tandvård i hemmet eller på boendet. Det betyder att patienten betalar viss tandvård efter hälso- och sjukvårdstaxan. En munhälsobedömning ingår i den uppsökande tandvården och görs en gång varje år. Bedömningen är avgiftsfri. 

Uppsökande tandvård

Den uppsökande verksamhet är idag ett av Folktandvårdens viktiga folkhälsouppdrag. Arbetet med uppsökande vård är ett sätt att identifiera behovet hos äldre som annars kanske inte skulle fått tandvård. 

Läs mer om stöd i hem eller på boende

Tandvårdsstöd

Du som själv har eller vårdar någon med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är oftast i större behov av mer tandvård än andra. Tandvården kan då ingå i ditt högkostnadsskydd.

Läs mer om tandvårdsstöd vid funktionsnedsättning eller sjukdom

Äldre man sitter i en rullstol. I förgrunden fyller tandvårdspersonal i ett munvårdskort.

Munhälsobedömning

Vid en munhälsobedömning besöker en tandhygienist dig eller den du vårdar hemma. Med hjälp av ficklampa och spegel undersöks munnen för att se om mer behandling behövs. 

Läs mer om munhälsobedömning av äldre och vid funktionsvariation

För dig som behandlar

Vad behöver du som behandlar personer med stort behov av omvårdnad tänka på i det vardagliga arbetet? 

Läs mer om regelverk och praktiska instruktioner på folkhalsaochsjukvard.rjl.se