Avdelningen för orofacial medicin, Värnamo

Specialisttandvård, Orofacial medicin, Värnamo, Odontologiska Institutionen, Folktandvården i Jönköpings län.
Foto: Adam Lantz

Avdelningen för orofacial medicin (sjukhustandvård) är en breddspecialitet inom vuxentandvården, som gränsar till sjukvården. Vi möter patienter med olika slags sjukdomar, tillstånd, och funktionsvariationer. De patienter som remitteras till avdelningen har ett stort odontologiskt behandlingsbehov, eller behöver utredas för att undvika allvarliga hälsomässiga komplikationer i samband med att tandbehandling utförs. Bedömning och behandling av munslemhinnesjukdomar ingår i orofacial medicin. Avdelningen har ett brett kontaktnät med hälso- och sjukvården, omvårdnaden, och tandvården. Här finns dessutom tillgång till delar av sjukhusets resurser, som exempelvis konsultationer, och narkos.

Avdelningen bemannar Värnamo sjukhus genom samarbete med Värnamo Folktandvård, men kärnverksamheten bedrivs på Länssjukhuset Ryhov.

För att kunna behandlas hos oss krävs en remiss från en av våra allmäntandvårdskliniker, privattandläkare eller läkare. 

Öppettider

Under sommaren kan öppettiderna variera. Läs mer om öppettiderna här intill.

Måndag-tisdag 07:00-17:00

Besöksadress

Avdelningen för orofacial medicin
Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5
331 52 Värnamo

Postadress

Avdelningen för orofacial medicin
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Telefonnummer

010-244 81 30

1177 E-tjänster

Här kan du avboka din tid, beställa journalkopior, förnya recept etc.

Till 1177 (Extern länk)

Mer information på 1177 

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar, 1177.se (Extern länk)