Tillsammans mot tandtrollen

barn på förskola som borstar sina tänder.
Foto: Johan Werner Avby

Nu borstar nästan alla barn tänderna efter frukost på förskolan. Det är resultatet av projektet Tillsammans mot tandtrollen. Det är ett samarbete mellan Folktandvården, förskolor, fritidshem, familjedaghem i Region Jönköpings län för att ge barnen friskare tänder.

Genom att barnen får borsta tänderna efter frukost på förskolan har fantastiskt fina resultat nåtts sedan projektet startade 2004.
 • Tandhälsan hör till den bästa för regionens sexåringar i nationella jämförelser. Andelen kariesfria sexåringar i regionen har ökat från 73 procent 2004 till 77 procent 2021. 
 • Omfattande kariesskador bland sexåringar har minskat kraftigt.
 • De flesta förskolor i Region Jönköpings län är med i projektet. Nu borstar nästan alla barn på förskolor och familjedaghem sina tänder efter frukost. Även på många fritidshem är barnen med och borstar. Antalet ökar fortfarande.

Störst risk för karies under förskoleperioden

Förskoleperioden är den mest kariesaktiva perioden i en människas liv. Fluoridtandkräm är det viktigaste hjälpmedlet för att förebygga karies. Därför är tandborstning på förskolor och fritidshem en betydelsefull åtgärd för att hjälpa våra barn till en bättre tandhälsa.

Fortfarande har cirka sex procent av förskolebarnen omfattande kariesskador. Läsk- och godiskonsumtionen är alldeles för hög även hos de små barnen. Därför är samarbete kring barns tandhälsa viktigt ur olika synvinklar.

Föräldrarna spelar också en viktig roll genom att borsta barnens tänder hemma två gånger per dag.

"Det gick lättare än vi trodde"

Så här tycker förskolor som är med i projektet:

 • Det gick lättare än vi trodde.
 • Vi har hittat egna rutiner.
 • Det är en naturlig del i hälsofostran.
 • Det är positivt med uppmärksamhet.
 • Det känns bra att tandhälsan har blivit bättre.

"Lättare att borsta tänderna hemma"

Så här tycker föräldrar:

 • Det har blivit lättare att borsta tänderna hemma.
 • Barnen får goda vanor tidigt.
 • Det sätter fokus på barnens bästa.

Fortsätta samarbetet för bättre tandhälsa

Men även om siffrorna är glädjande måste vi fortsätta att samarbeta för att förebygga karies. Vi vet att antalet kariesfria barn sjunker ju äldre de blir.

Skillnaderna kan vara stora mellan olika orter i regionen. Folktandvårdskliniken i ditt område vet hur tandhälsan ser ut hos er.

Här hittar du din folktandvårdsklinik.

Allmäntandvård