Frisktandvård för dig som fyller 24 år 2024

Frisktandvård för dig som fyller 24 år 2024

Fyller du 24 år 2024? Grattis!

Inom tandvården är du ”barn” länge - till och med det år du fyller 23 är dina besök hos tandvården avgiftsfria. Men från året du fyller 24 räknas du som vuxen och betalar för din tandvård. Med ett avtal om Frisktandvård får du enkelt koll på vad din tandvård kommer att kosta. 

Ok! Men vad är Frisktandvård? 

Frisktandvård är ett avtal där du får regelbunden tandvård och fördelar dina kostnader till ett fast pris i tre år. På så sätt får du ett skydd mot oväntade kostnader. De allra flesta* kan teckna frisktandvårdsavtal från 1 januari det år man fyller 24. Under avtalsperioden är du skyddad mot eventuella prishöjningar.

I Frisktandvården ingår till exempel

  • regelbundna undersökningar med röntgen 
  • lagningar och rotfyllningar
  • hjälp vid problem med visdomständer
  • akuttandvård (det gäller även på andra folktandvårdskliniker i Sverige)
  • förebyggande vård
  • möjlighet att flytta med dig avtalet till Folktandvården i en annan region

I vissa fall kan även specialisttandvård ingå. Då krävs en remiss från din klinik, samt att du har ett pågående frisktandvårdsavtal när vården utförs.

*I vissa fall har vi inte möjlighet att erbjuda Frisktandvård. Om så är fallet meddelas det vid ansökan om frisktandvårdsavtal. 

…och vad kostar det?

Frisktandvård kostar från 920 kronor per år, men priset reduceras med ditt allmänna tandvårdsbidrag som är 600 kronor per år för dig som är 24-29 år.

När du tecknar avtal tittar vi på hur din tandhälsa är just nu och hur den sett ut tidigare. Det handlar till exempel om karies, fyllningar, frätskador, tobaksanvändning och hur väl du tar hand om dina tänder. Därefter görs en bedömning om vilken prisgrupp ditt avtal placeras i. Ju bättre tandhälsa, desto lägre prisgrupp och pris.

Jag förstår. Men varför ska jag välja Frisktandvård?

Med Frisktandvård kan du känna dig trygg om något oväntat händer med dina tänder. Du slipper drabbas av plötsliga kostnader om du till exempel skulle få problem med en visdomstand. Dessutom arbetar vi förebyggande tillsammans med dig för att förbättra tandhälsan.

  • Du slipper oväntade utgifter. Med ett frisktandvårdavtal vet du på förhand vad du kommer betala för din tandvård, där det allra mesta ingår.
  • Avtalsperioden löper över tre år och under den tiden betalar du ett fast pris för din tandvård. Priset kan inte ändras under denna period och du betalar antingen månadsvis via autogiro eller årsfaktura.
  • Avtalet gäller även om du flyttar. Flyttar du under avtalsperioden flyttar du enkelt med avtalet till din nya ort. Avtalet gäller i hela Sverige.
  • Med Frisktandvård får du mycket för pengarna; både undersökningar, förebyggande tandvård och behandling. Du får också tips och råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Okej, det låter bra

(Extern länk)

Har du redan fått ett förslag från oss?

(Extern länk)