Folktandvården

Störningar i våra betalningsrutiner

På grund av byte av ekonomisystem upplever vi vissa störningar i en del av våra betalningsrutiner. Detta innebär att vi kan komma att behöva kontakta dig som patient angående din faktura/autogiro. Har du betalat ditt besök i betalkiosken på kliniken så berörs du inte. Arbete pågår med att felsöka och åtgärda problemen. Vänd dig direkt till din klinik om du har några frågor gällande din betalning.

Två barn, 6 och 8 år.

Tandvård för barn, ungdomar och unga vuxna

Tandvård för barn och unga vuxna

En hand lyfter på läppen på en "tandvård i mobilen" tjej så att tänderna syns. Över bilden står det Tandvård i mobilen.

Det digitala 2-årsbesöket

Läs mer om digitala vårdmöten

Äldre kvinna borstar tänderna och ler in i kameran. Hon står i ett behandlingsrum. Bakom henne står en annan äldre kvinna.

En god munhälsa – hela livet

Munhälsa för äldre

Behöver du av- eller omboka din besökstid?

Av- eller omboka din tid

Regler vid ombokning och avbokning av tid

Folktandvårdens patientenkät 2023

Hjälp oss att bli bättre! Under juni 2023 skickar Folktandvården Region Jönköpings län ut en patientenkät, till slumpmässigt utvalda patienter som besökt oss under våren. 

Läs mer om enkäten här