Premiegrupper

Premiegrupper

Frisktandvård

Du som tecknar frisktandvårdsavtal placeras i en premiegrupp. Placeringen styrs av din tandhälsohistoria och hur vi bedömer att din tandhälsa kommer att vara under avtalsperioden. Ju bättre tandhälsa, desto lägre premiegrupp och pris. Det finns tio premiegrupper.

ATB, allmänt tandvårdsbidrag, är 600 kronor/år för dig som är 24-29 år eller 65 år och äldre, och 300 kronor/år för dig som är 30-64 år.

PDF med priser (pdf-fil, 105 kB)

Premiegrupp

Pris kronor per månad
inklusive ATB
24 – 29 år och från 65 år

Pris kronor per månad inklusive ATB
30 - 64 år

1

37

62

2

69

94

3

115

140

4

172

197

5

251

276

6

327

352

7

451

476

8

555

580

9

705

730

10

827

852