Utbildningsprogram pedodonti vt. 2024

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2024.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Helén Isaksson 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
2 10/1 Onsdag
13–16
Pedodonti Genomgång av vårens seminarieprogram och individuell studieplan Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
3 17/1 Onsdag
13–14

Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – endodonti
Julija Lindmark, Anna Mohlin

Extern examinator: docent Malin Brundin, Umeå

Rosensalen
3 17/1 Onsdag
14–16
Pedodonti Eget arbete Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
4 24/1 Onsdag
9–16
Parodontologi, pedodonti Kurs: Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2, 6, examination Digitalt
4 25–26/1 Torsdag–fredag Pedodonti NFH symposium: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur påverkas vardagen i allmänhet och tandvården i synnerhet?  Stenungsund
5 31/1 Onsdag
13–13:40

Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Diana Aghili

Extern examinator:
med. dr Susanna Segerström, Uppsala

Rosensalen
5 31/1 Onsdag
14–16
Pedodonti Genomgång inför ST:s terminsseminarier Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
6 7/2 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Daniel Gârleanu

Extern examinator: med. dr Erik Lindfors, Uppsala

Konferensrum Munksjön, Ryhov
6 7/2 Onsdag
14–16
Pedodonti Journal club Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
8 22–23/2 Torsdag
–fredag
Käkkirurgi, pedodonti Kurs: Tandvårdens etik, SÖ 5 Digitalt
9 28/2 Onsdag
13–16
Pedodonti Neuropsykiatri, inkluderat trots och IF, del I
Med. dr Marie Proczkowska, Jönköping
Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
10 4–7/3 Måndag–torsdag

Oral protetik, pedodonti Kurs: Vetenskap, SÖ 4 Malmö
11 13–15/3 Onsdag
–fredag

Käkkirurgi, oral protetik, ortodonti, parodontologi,   pedodonti Kurs: JUST – odontologisk radiologi Insikten, Kulturhuset Spira
12 20/3 Onsdag
13–16
Pedodonti Eget arbete Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
13 27/3 Onsdag
13–16
Pedodonti Mineraliseringsstörningar ST-tandläkare Erik Hesselbom, Karlstad, Ida Selin, Örebro Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
14 2–4/4 Tisdag
–torsdag
Pedodonti Kurs: Klinisk propedeutik Örebro
15 10/4 Onsdag
9–16
Oral protetik, pedodonti Kurs: Vetenskap, SÖ 4, examination Digitalt
16 17/4 Onsdag
13–16
Pedodonti Neuropsykiatri, inkluderat trots och IF, del II
Med. dr Marie Proczkowska, Jönköping
Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
17 23–24/4 Tisdag–onsdag Käkkirurgi, pedodonti Kurs: Etik, SÖ 5 Göteborg
17 24/4 Onsdag
13–16

Käkkirurgi, oral protetik, pedodonti Decoronering
Docent Georgios Tsilingaridis, Stockholm
Kontaktperson: med. dr Catharina Göthberg, Jönköping
Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
19 8/5 Onsdag
13:15–16
Käkkirurgi, oral protetik, ortodonti, pedodonti Inspirationsföreläsning: "Bemötande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv"
Professor Mats Trondman, Växjö
Forum Humanum, Häloshögskolan
20 15/5 Onsdag
9–12
Pedodonti Tandutveckling och dess störningar
ST-tandläkare Shyina Tai, Jönköping
Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
20 15/5 Onsdag
13–16
Pedodonti Tanderuption och dess störningar
ST-tandläkare Karin Gribing, Jönköping
Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
21 22/5 Onsdag
13–16
Pedodonti Antalsvariationer
ST-tandläkare Maria Wreland, Jönköping
Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
22 29/5 Onsdag
13–16
Pedodonti Avdelningens FoU Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
23 5/6 Onsdag
13–16
Pedodonti Eget arbete Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
24 12–15/6 Onsdag–lördag Pedodonti EAPD-kongress Göteborg
24 19/6 Onsdag
13–16
Pedodonti Reflektion över vårens seminarieprogram och individuell studieplan Seminarierum pedodonti, plan 7, OI