”ST-utbildningen genomsyrar hela arbetsplatsen”

Anna Magnusson jobbar som ST-tandläkare på avdelningen för parodontologi
Anna Magnusson läste sin ST vid avdelningen för parodontologi. Foto: Julia Lindster

Jag heter Anna Magnusson och har läst min ST-utbildning inom parodontologi vid Odontologiska Institutionen.

Varför jag valde yrket

Jag läste min grundutbildning till tandläkare vid Karolinska institutet i Stockholm. Efter mina studier arbetade jag som allmäntandläkare i Örebro innan jag beslutade mig för att studera vidare till specialisttandläkare. Jag hade då arbetat några år och skaffat mig viss arbetslivserfarenhet. 

Parodontologi intresserade mig redan under grundutbildningen på grund av sjukdomsbakgrunden och kopplingen till allmänhälsan. Under de första åren inom allmäntandvården ökade intresset och jag upplevde att det fanns en generell osäkerhet gällande både diagnostik och behandling av de här patienterna, vilket resulterade i att de sällan fick den behandling de behövde.

ST-tjänsten vid Odontologiska Institutionen (OI) blev en del i min professionella utveckling och möjliggjorde att jag kunde jobba mer fokuserat kring den problematiken och att jag kunde hjälpa de patienter som redan fått omfattande skador.

Om arbetsplatsen

Avdelningen för parodontologi är en av flera specialistavdelningar vid OI i Jönköping. Avdelningen håller till högt upp i Rosenlunds vårdcentrum tillsammans med avdelningarna för oral protetik och endodonti.

ST-utbildningen är en viktig del i verksamheten, vilket genomsyrar arbetsplatsen. Att förhålla sig till vetenskap är en naturlig del av arbetet vilket gör att det finns en ständig utveckling av verksamheten, både forskningsmässigt och kliniskt.

Nära till handledning

Som ST-tandläkare står man i gränslandet mellan allmäntandläkare och specialist, man jobbar på sin egen legitimation men under handledning, vilket betyder att man är i beroendeställning. Arbetsuppgifterna är fördelade på klinik, teoretiska seminarier, kliniska seminarier och kurser. Man får lägga mycket tid på arbete utanför arbetstid.

När vi alla var samlade bestod ”parod-gänget” av fem övertandläkare, åtta tandsköterskor, fyra tandhygienister och två ST-tandläkare. Jag och min ST-kollega Sebastian delade kontor, vilket gjorde det enkelt för oss att diskutera arbetet med varandra. När man är så involverade i verksamheten har man också alltid nära till hjälp och kan diskutera frågor med andra medarbetare på avdelningen.

Ett viktigt nätverk

Det finns också en nära kontakt med övriga ST-tandläkare som utbildar sig inom andra specialiteter. Ibland träffades vi för att umgås och diskutera frågor som rörde utbildningen och vår arbetssituation.

Här kan du läsa mer om vår avdelning:

Jobba på avdelningen för parodontologi

Råd eller tips till andra

Om man som gymnasieelev funderar på att bli tandläkare kan jag verkligen rekommendera ST-utbildningen. Det är en rolig kombination av patientkontakt och fysiskt arbete. Man jobbar med att motivera människor och med att försöka förbättra någons hälsa, samtidigt som man åtgärdar de skador som redan hunnit bli, vilket är en form av hantverk. Men det är ett tufft jobb som kräver ett visst mått av stresstålighet. Och vill man kunna sköta delar av sitt jobb hemifrån ska man välja något annat. Om du är empatisk, fingerfärdig och stresstålig är du perfekt för yrket!

Ta dig tid att lära först

Till tandläkarstudenter som snart ska börja jobba rekommenderar jag att jobba ett tag på samma ställe för att kunna följa upp sina behandlingar. Om det är någonting man lär sig av (och är roligt!) så är det att följa sina patienter över tid. Då är det lättare att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra...

Hur går man vidare om man vill jobba som ST-tandläkare inom Folktandvården, Region Jönköpings län?

Du är välkommen att söka något av våra lediga, utannonserade jobb. Om det inte finns något ledigt jobb som passar dig just nu är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner inom rekrytering.

Lediga jobb inom Folktandvården

Hur går man vidare om man vill utbilda sig till tandläkare?

Utbildningar för att bli tandläkare finns på flera orter i Sverige. På en av Skolverkets webbplatser hittar du mer information om utbildningarna.

Tandläkarutbildning, utbildningsinfo.se (Extern länk)