Examinationer vt. 2024

Här informerar vi om kommande examinationer av ST-tandläkare vårterminen 2023.

Vecka Datum Dag/tid Examination/extern granskare Lokal
3 17/1 Onsdag
13–14:00

Examinationsföreläsning – endodonti
Julija Lindmark, Anna Mohlin

Extern examinator: docent Malin Brundin, Umeå

Rosensalen
5 31/1 Onsdag
13–13:40

Examinationsföreläsning – oral protetik
Diana Aghili

Extern examinator:
med. dr Susanna Segerström, Uppsala

Rosensalen
6 7/2 Onsdag
13–13:40

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Daniel Gârleanu

Extern examinator: med. dr Erik Lindfors, Uppsala

Konferensrum Munksjön, Ryhov