Utbildningsprogram käkkirurgi vt. 2024

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2024.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Farshid Samie
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
2 10/1 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Inläsning Käkkirurgiska kliniken
3 17/1 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – endodonti
Julija Lindmark, Anna Mohlin

Extern examinator: docent Malin Brundin, Umeå

Rosensalen
3 17/1 Onsdag
14–16
Käkkirurgi Inläsning Käkkirurgiska kliniken
4 24/1 Onsdag
13–16
Käkkirurgi

Odontogena cystor, ST-presentation

Munspelet, käkkirurgiska kliniken
5 31/1 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Diana Aghili

Extern examinator:
med. dr Susanna Segerström, Uppsala

Rosensalen
5 31/1 Onsdag
14–16
Käkkirurgi Inläsning Käkkirurgiska kliniken
6 7/2 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Daniel Gârleanu

Extern examinator: med. dr Erik Lindfors, Uppsala

Konferensrum Munksjön, Ryhov
6 7/2 Onsdag
14–16
Käkkirurgi Inläsning Käkkirurgiska kliniken
7 14/2 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Icke-odontogena cystor, ST-presentation Munspelet, käkkirurgiska kliniken
8 21/2 Onsdag
13–16
Käkkirurgi

Inläsning

Käkkirurgiska kliniken
8 22–23/2 Torsdag–fredag Käkkirurgi, pedodonti

Kurs: Tandvårdens etik, SÖ 5

Digitalt
9 28/2 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Käktumörer, ST-presentation Munspelet, käkkirurgiska kliniken
10 6/3 Onsdag
13–16

Käkkirurgi Inläsning Käkkirurgiska kliniken
11 12–13/3 Tisdag–onsdag Käkkirurgi Kurs: Psykiatri och bemötande inom tandvården Stockholm
11 13–15/3 Onsdag–fredag Käkkirurgi,  oral protetik, ortodonti,  parodontologi,  pedodonti Kurs: JUST – odontologisk radiologi Insikten, Kulturhuset Spira
12 19–22/3 Tisdag–fredag Käkkirurgi Kurs: Käkledskirurgi
Nationell ST-kurs käkkirurgi
Stockholm
13 27/3 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Inläsning Munspelet, käkkirurgiska kliniken
14 3/4 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Käktumörer Käkkirurgiska kliniken
15 10/4 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Inläsning (kefalometri) Käkkirurgiska kliniken
15 11–19/4 Torsdag–fredag Käkkirurgi ST-kurs: Läkemedel Göteborg/digitalt
16 17/4 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Inläsning (decoronering) Käkkirurgiska kliniken
17 23–24/4 Tisdag–onsdag Käkkirurgi Kurs: Etik, SÖ 5 Göteborg
17 24/4 Onsdag
13–16
Käkkirurgi, oral portetik, pedodonti Decoronering
Docent Georgios Tsilingaridis, Stockholm
Kontaktperson: med. dr Catharina Göthberg, Jönköping
Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
19 8/5 Onsdag
13:15–16
Käkkirurgi, oral protetik, ortodonti, pedodonti Inspirationsföreläsning: "Bemötande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv"
Professor Mats Trondman, Växjö
Forum Humanum, Häloshögskolan
20 14–16/5 Tisdag–torsdag Käkkirurgi,  parodontologi

Kurs: Särskilda behov, barn och geriatrik, SÖ 7, 8, 9

Digitalt
20 15/5 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Inläsning Käkkirurgiska kliniken
21 22/5 Onsdag
13:15–16
Käkkirurgi  Oral patologi – benigna tumörer
Universitetslektor, övertandläkare Anna Ljunggren, Malmö
Kontaktperson: övertandläkare Sofie Jansson, Jönköping
Digitalt
22 29/5 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Käktumörer, forts.  Käkkirurgiska kliniken
23 5/6 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Avstämning Digitalt
24 12/6 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Inläsning Käkkirurgiska kliniken
25 19/6 Onsdag
13–16
Käkkirurgi Terminsavslutning Käkkirurgiska kliniken