Utbildningsprogram odontologisk radiologi vt. 2024

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2024.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Ninita Lindfors  
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
3 17/1 Onsdag
13–14

Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – endodonti
Julija Lindmark, Anna Mohlin

Extern examinator: docent Malin Brundin, Umeå

Rosensalen
4 24/1 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Projektarbete Rondrum, plan 9, OI
4 26/1 Fredag
13:15–16:15
Odontologisk radiologi ÖNH: övre luftvägsinfektioner
Professor Torbjörn Ledin, Linköping
Digitalt
5 31/1 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Barnfall
Övertandläkare Marie Danell, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
5 31/1 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Diana Aghili

Extern examinator:
med. dr Susanna Segerström, Uppsala

Rosensalen
6 5/2 Måndag
8:15–12
Odontologisk radiologi ÖNH: tumörer öron + foniatri Digitalt
6 7/2 Onsdag
8:15–12
Odontologisk radiologi ÖNH: snarkning och tonsiller + ÖNH: trauma Digitalt
6 7/2 Onsdag
13:15–17
Odontologisk radiologi ÖNH: huvudvärk + orofacial smärta Digitalt
6 7/2 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Daniel Gârleanu

Extern examinator: med. dr Erik Lindfors, Uppsala

Konferensrum Munksjön, Ryhov
7 14/2 Onsdag
13–17
Odontologisk radiologi Auskultation orofacial medicin. Seminarium:  invärtes medicin Digitalt
8 21/2 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi

Fallpresentation

Rondrum, plan 9, OI
9 28/2 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Projektarbete Rondrum, plan 9, OI
10 6/3 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi  Fallpresentation Rondrum, plan 9, OI
12 18/3 Måndag Odontologisk radiologi  Föreläsning tandhygienistutbildningen
ST-tandläkare Karin Winther, Jönköping
Jönköping University
12 20/3 Onsdag
8:15–16:30

Odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti Kurs: JUST – trauma Hasse på Sjökanten, Jönköping
12 21/3 Torsdag Odontologisk radiologi  Föreläsning tandhygienistutbildningen
ST-tandläkare Karin Winther, Jönköping
Jönköping University
13 27/3 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Litteraturseminarium Rondrum, plan 9, OI
15 10/4 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Inläsning Rondrum, plan 9, OI
16 17/4 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Egen presentation: barnlesioner Rondrum, plan 9, OI
17 24/4 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Litteraturseminarium Rondrum, plan 9, OI
18 2–3/5 Torsdag–fredag Odontologisk radiologi Kurs: Odontologisk farmakologi med en medicinsk vinkling Tvååker
19 8/5 Onsdag
9–12

Odontologisk radiologi Maligna förändringar, del II
Övertandläkare Eine Ståhl, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
20 15/5 Onsdag
13:15–14
Odontologisk radiologi ÖNH: genomgång EDIT-fall öron/hörsel Digitalt
20 15–17/5 Onsdag–fredag Odontologisk radiologi SFOR-kurs: Benbiologi och osteonekroser. AI inom odontologi Ystad
21 20/5 Måndag
9–12
Odontologisk radiologi CT-, MR-fall
Övertandläkare Eine Ståhl, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
21 21–23/5 Tisdag–torsdag Odontologisk radiologi Kurs: Odontologiska omhändertagande vid hematologiska och onkologiska sjukdomar och tillstånd Digitalt/Göteborg
22 27/5 Måndag
9–12
Odontologisk radiologi Örat
Övertandläkare Eine Ståhl, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
22 29/5 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Inläsning Rondrum, plan 9, OI
23 7/6 Fredag Odontologisk radiologi ÖNH-tenta Linköping
24 12/6 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi CT-, MR-fall
Övertandläkare Marie Danell, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
25 19/6 Onsdag
13–17
Odontologisk radiologi Fallpresentation Nationellt ST-seminarium odontologisk radiologi Digitalt
26 26/6 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Terminsavslutning, utvärdering Rondrum, plan 9, OI