"Som ST vid OI har du alltid bred kompetens nära till hands"

Ali Saleh
Ali Saleh gjorde sin ST vid avdelningen för endodonti. Foto: Julia Lindster

Jag heter Ali Saleh och har gjort min ST-utbildning inom endodonti vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Varför jag valde yrket

Min väg till tandvården började när jag var 14 år och fick en praoplats på Folktandvården Sörmland. Jag växte upp i närheten. Efter gymnasiestudierna sökte jag till Karolinska Institutet i Stockholm där jag läste tandläkarutbildningen. Under studietiden arbetade jag som amanuens inom histologi och även endodonti, vilket gjorde att jag tidigt fick upp ögonen för endodonti.

Mycket meritering

De år jag arbetade med allmäntandvård meriterade jag mig så mycket jag kunde med bland annat nischutbildning, forskning och undervisning inom endodonti. När möjligheten att söka en ST-tjänst i endodonti dök upp var det självklart för mig att ta vara på chansen och söka, vilket gjorde att jag snart kunde påbörja min treåriga ST-utbildning vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Om arbetsplatsen

Specialistverksamheten för endodonti bedrivs på samma klinik som avdelningarna för parodontologi och oral protetik vid Odontologiska Institutionen på Rosenlund i Jönköping. Det gör att en bred kompetens inom flera specialiteter finns inom samma lokaler och alltid är nära till hands.

Träffar många olika specialiteter

Terapiplaneringar och konsultationer över specialitetens gränser tillåter att patienterna kan erhålla en multidisciplinär vård på hög nivå. Att det är en arbetsmiljö som delas med flera är såklart ett stort plus och gör det bara roligare!

Så är det att läsa till ST-tandläkare

ST-utbildningen består till största delen av patientbehandlingar, men varvas även med kliniska och teoretiska seminarier. Livet som ST-tandläkare är väldigt varierande. En dag i veckan står operationer på schemat. Den kirurgiska delen av endodontin är otroligt spännande och bidrar med en annan dimension till specialiteten. På de teoretiska seminarierna läser vi in oss och diskuterar den litteratur som finns inom olika ämnesområden. Terminens tema har varit endodontisk revisionsbehandling.

Skaffar mer kunskap

Randning innebär att man tjänstgör på en avdelning inom en annan specialitet. Där sker auskultationer, det vill säga att jag är med och lyssnar och lär, och utför till viss del egna patientbehandlingar. På torsdagar randar jag inom specialiteten klinisk bettfysiologi. Där fördjupar jag mig i smärtutredningar och omhändertagandet av patienter med smärta.

Möten med patienten

På bettfysiologiavdelningen börjar patientbesöket oftast i ett ”neutralt rum” där patienten får berätta om sina besvär och diskutera dessa, innan man utför den kliniska undersökningen inne på behandlingsrummet.

Det psykologiska bemötandet får anses vara en del av behandlingen, då man med ett korrekt patientbemötande kan komma väldigt långt. Därför tycker jag att detta är bland det mest intressanta vid mina randningar på avdelningen för bettfysiologi.

Tips för dig som vill göra ST inom endodonti

  • Börja med att auskultera inom specialiteten för att veta vad det innebär att vara endodontist.
  • Fördjupning och meritering i form av att gå kurser, undervisa och möjligen göra något forskningsprojekt.
  • Utveckla den egna kliniska endodontiska kompetensen genom att ta sig an de mer komplicerade fallen från kollegor på den egna- och närliggande kliniker. Ett jättebra sätt att öka sin kliniska förmåga är att söka en meriteringstjänst där man arbetar med mer komplicerade patientfall och erhåller god handledning på en specialistklinik.  

Hur går man vidare om man vill jobba som ST-tandläkare inom Folktandvården, Region Jönköpings län?

Du är välkommen att söka något av våra lediga, utannonserade jobb. Om det inte finns något ledigt jobb som passar dig just nu är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner inom rekrytering.

Lediga jobb inom Folktandvården

Hur går man vidare om man vill utbilda sig till tandläkare?

Utbildningar för att bli tandläkare finns på flera orter i Sverige. På en av Skolverkets webbplatser hittar du mer information om utbildningarna.

Tandläkarutbildning, utbildningsinfo.se (Extern länk)