Fler specialistavdelningar möter patienter på Odontologiskt centrum, Nässjö

Fler specialistavdelningar möter patienter på Odontologiskt centrum, Nässjö

En patientbehandling.
Carl Anjou, övertandläkare, tillsammans med tandsköterska Anna Dernsjö, behandlar en endodontipatient i Nässjö. Tandläkare Josefin Fagerström, är med och auskulterar. Foto: Daniel Windre

Det rör på sig vid Odontologiskt centrum i Nässjö. Fler och fler specialiteter börjar komma på plats. Under hösten har avdelningen för endodonti och avdelningen för pedodonti gjort sig hemmastadda och kommit närmare patienterna från höglandet.

– Visst, innan vid drog igång tänkte man kanske funderade lite kring att behöva åka till en annan arbetsplats än den man är van vid – men när vi nu väl är igång och ser att det gör nytta för patienten så känns det som en självklarhet, säger Kristian Havsed, övertandläkare på avdelningen för pedodonti.

Carl Anjou, övertandläkare i endodonti, är inne på samma linje.

– Det finns så många fördelar, med allt från närhet till vård för patienterna på Höglandet till att vi faktiskt har fått ett helt nytt rum att arbeta i en gång i veckan. Det ger fler kliniska timmar där vi kan möta fler patienter, oavsett ort, säger Carl.

Kristian Havsed bildar team med Amina Muratovic, tandsköterska och Juliana Goriel, tandhygienist. De finns på plats en dag varannan vecka, förutom Juliana, som möter patienter två dagar varje vecka.

Stor patientnytta

Carl Anjou i sin tur besöker Odontologiskt centrum i Nässjö en dag i veckan tillsammans med tandsköterskorna Yvonne Gunnarsson och Nina Samuelsson. Dessutom åker Menaka Satgunanthan Seevaratnam, tandhygienist vid avdelningen för parodontologi med och möter patienter. Just idag är dock en femte person inblandad, tandsköterskan Anna Dernsjö, då det uppstått sjukdom i teamet.

– För mig som jobbat länge i Folktandvården är det bara roligt att få åka iväg och byta arbetsplats då och då – och man märker hur positivt överraskade patienterna är att kunna få en vård närmare hemmaplan, säger Anna Dernsjö.

Att samla allmäntandvård och specialisttandvård som sker i Nässjö under ett tak möjliggör för fler patienter att få rätt vård i rätt tid på rätt plats. Odontologiskt centrum erbjuder en större geografisk närhet till specialisttandvård för Höglandets cirka 100 000 invånare.

– Vi har patienter som vi dels kan möta under en lång tid av deras liv, dels som i många fall också har ett särskilt behov. Har man en funktionsnedsättning och inte behöver åka så långt för sin tandvård stoppar det inte upp dagen på samma vis, berättar Kristian Havsed och Amina Muratovic.

– Precis, de har ofta tider och rutiner i sitt liv som är viktiga. Nu rubbas inte det på samma vis. Vi märker att det gör stor nytta för patienter som har ett specialisttandvårdsbehov, säger Juliana Goriel.

Utbyte av erfarenheter

Men det finns också en stark intern nytta. Som just idag är ett exempel på. Carl Anjou inleder dagen med att träffa Nässjö Folktandvårds allmäntandläkare. I konferensrummet på kliniken sitter åtta tandläkare redo med ett batteri av frågor. Tips, material- och patientfrågor. Engagemanget kring endodontin som ämne är stort. Kort efter mötet blir det också tid för en snabb konsultation av en patient i behandlingsrummet. Ett par minuter som sparade både tid för behandlaren men också för patienten som nu slipper ett extra besök.

– Det är ju så jag vill ha det, en open door policy där frågan alltid är fri, och Odontologiskt centrum möjliggör ju det, säger Carl Anjou.

Två tandläkare är dessutom på gång för att nischa sig inom endodonti och under dagens besök finns tandläkaren Josefin Fagerström med under några behandlingar för att skaffa sig nya kunskaper. Möjligheterna är många.

Bygger relationer

Detsamma gäller för Kristian Havsed och hans team. Amina började i Folktandvården i höstas och hoppade på Odontologiskt centrum direkt.

– Jag utbildade mig på TUC i Tranås och gjorde LIA på avdelningen för pedodonti. Det var inte svårt att välja att hänga på till Nässjö. Inom pedodontin bygger du relationer över tid, så att möta patienten på ”hemmaplan” känns bra, säger Amina.

– Det är ju ett lagspel i hög grad

– Och lärandet går ju åt båda hållen. Vi kommer med vår kunskap, men jag får också fräscha upp mig på olika typer av behandlingar som de gör varje dag i allmäntandvården. Behandlingar som jag stöter på mer sällan. Det är till stor hjälp när vi kommer närmare varandra, menar Kristian.