JUST - Barnpsykologi och Barnpsykiatri

Två barn, 6 och 8 år.
Foto: Julia Lindster

Kursinformation

Kursdatum: Planeras preliminärt gå hösten 2023

Kursort: -

Kursens syfte

Kursen avser att ge ökade kunskaper i barns och ungdomars normala utveckling, beteendestörningar och psykiska sjukdomar samt deras medicinska/psykiatriska behandling, bemötande av normalutvecklade barn och ungdomar samt för dem med speciella behov i omhändertagande.

Kursens innehåll

Barn- och ungdomars utveckling till vuxen; känslomässigt och kognitivt. Samspelet mellan barnet, familjen och samhället. Samtalsmetodik; orientering om teorier i intervjuvteknik. Psykopatologi, bland annat adhd och beetendestörningar. Barnpsykiatrins organisation och samarbete; barnpsykiatri -barntandvård. Tandbehandlingsomognad och omhändertagande vid tandvård. Psykologiska problemställningar vid ortodontisk och pedodontisk behandling.

Kursen avslutas med kunskapsprov i form av gruppredovisning.

Föreläsare:

Phd överläkare Marie Proczkowska

Leg. Psykolog Richard Stenmark

Kursavgift

11 000 kronor, exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur , resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Bevakningslista

Önskar du få information om när ett nytt datum för nästa kurstillfälle och en ny anmälan finns öppen så meddelar vi dig detta. Anmäl dig till bevakningslistan via länken nedan.

Anmäl dig här till vår bevakningslista(Extern länk)

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se