JUST - Barnpsykologi och Barnpsykiatri

Två barn, 6 och 8 år.
Foto: Julia Lindster

Kursinformation

 

Datum och tid: Inget datum finns inplanerat i nuläget. Kursen kommer preliminärt att gå hösten 2024

Plats: Visingsö, Gränna

Boende: Kursen hålls i internatform på Wisingsö hotell & konferens. Boende på Visingsö bokas av utbildningssamordnare och deltagaren behöver inte göra något själv med detta. Kostnaden för boendet kommer sedan att faktureras deltagaren.

Kursens syfte

Kursen avser att ge ökade kunskaper i barns och ungdomars normala utveckling, beteendestörningar och psykiska sjukdomar samt deras medicinska/psykiatriska behandling, bemötande av normalutvecklade barn och ungdomar samt för dem med speciella behov i omhändertagande.

Kursens innehåll

Barn- och ungdomars utveckling till vuxen; känslomässigt och kognitivt. Samspelet mellan barnet, familjen och samhället. Samtalsmetodik; orientering om teorier i intervjuvteknik. Psykopatologi, bland annat adhd och beetendestörningar. Barnpsykiatrins organisation och samarbete; barnpsykiatri -barntandvård. Tandbehandlingsomognad och omhändertagande vid tandvård. Psykologiska problemställningar vid ortodontisk och pedodontisk behandling.

Kursen avslutas med kunskapsprov i form av gruppredovisning.

Föreläsare:

Phd överläkare Marie Proczkowska

Leg. Psykolog Richard Stenmark

Kursavgift

Interna (RJL): 9300 kr inkl. moms (kostnad för boende tillkommer)

Externa: 12 000kr exkl. moms (kostnad för boende tillkommer)

I kursavgiften ingår lunch, fika och middagar samt kursmaterial. Kurslitteratur och resa ombesörjs och bekostas av deltagarna själva. Boende bokas av utbildningssamordnare men faktureras deltagaren.

Bevakningslista

Anmäl dig till vår bevakningslista nedan för att få information om när ett nytt kurstillfälle finns publicerat:

Klicka här för att anmäla dig till bevakningslistan (Extern länk)


Prioritering vid antagning:
1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län  

2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.

3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se