Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Människa med tandläkarrock håller i en grön växt.
Foto: Anna Wennberg

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Sällsynta diagnoser

Främst avses medfödda eller förvärvda tillstånd hos högst 100 personer per miljon invånare som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Vi erbjuder

  • Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning (kostnader för röntgen kan tillkomma).
  • Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar.
  • Behandlingsplanering som sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen.
  • Behandling sker vanligen hos ordinarie tandläkare. För de som bor i Region Jönköpings län kan behandling ske på Odontologiska Institutionen.

Vi bedriver

  • Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta tillstånd.
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd för att bidra till en bättre, säkrare och evidensbaserad vård.

Vi medverkar också i

utbildningssammanhang för att sprida kunskap och information om sällsynta odontologiska tillstånd.

Öppettider

Besök efter överenskommelse på telefon. 

Besöksadress

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Odontologiska Institutionen
Rosenlunds vårdcentrum
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Postadress

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Telefonnummer

010-242 46 66

1177 Vårdguidens E-tjänster

Här kan du boka tid, av-och omboka tider, beställa journalkopior, förnya recept etc.

Till 1177 vårdguidens E-tjänster(Extern länk) 

Mer information

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser hittar du information om cirka 300 ovanliga sjukdomar och skador.

Ovanliga diagnoser, socialstyrelsen.se(Extern länk)  

Kompetenscentra och andra organisationer

Odontologiska kompetenscentra för sällsynta diagnoser

I skandinavien finns sex odontologiska centra för sällsynta diagnoser med målsättning att öka och sprida kunskap. Vårdgivare och patienter/familjer kan söka information, råd och stöd. 

Mun-H-Center, Göteborg(Extern länk) (nytt fönster)

Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr (under konstruktion)

Tako-senteret, Oslo(Extern länk) (nytt fönster)

Odontologisk Videncenter, Rigshospitalet, Köpenhamn(Extern länk)  (nytt fönster)

Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Århus(Extern länk) (nytt fönster)

Medicinska centra för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid Sveriges universitetssjukhus. Här finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, Norra sjukvårdsregionen (under uppbyggnad)

Centrum för sällsynta diagnoser(Extern länk) Karolinska, Stockholms sjukvårdsregion (nytt fönster)

Centrum för sällsynta diagnoser sydöst, (Extern länk)CSD(Extern länk) (nytt fönster)

Centrum för sällsynta diagnoser(Extern länk) Syd, Södra sjukvårdsregionen (nytt fönster)  

Centrum för sällsynta diagnoser(Extern länk), Uppsala - Örebro sjukvårdsregion (nytt fönster) 

Centrum för sällsynta diagnoser(Extern länk) Väst, Västra sjukvårdsregionen (nytt fönster) 

Intresseföreningar

Riksförbundet Sällsynta diagnoser(Extern länk) (nytt fönster)

Funktionsrätt Sverige(Extern länk) (nytt fönster)

Kraniofaciala föreningen(Extern länk) (nytt fönster)

Andra organisationer

Nationella funktionen sällsynta diagnoser, NFSD(Extern länk) (nytt fönster)

Ågrenska, Göteborg(Extern länk) (nytt fönster)

CHILD (Extern länk)(nytt fönster)