Arbetsplatser

Öron-, näs- och halskliniken som arbetsplats

Öronundersökning
Foto: Johan W Avby

Öron-, näs- och halskliniken har verksamhet på alla tre sjukhusen i Region Jönköpings län. Våra medarbetare tar hand om patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Vi erbjuder vård med hög patientsäkerhet och god tillgänglighet på våra öron-, näs- och halsmottagningar, audionommottagningar och sömnapnémottagningar.

Den här kompetensen söker vi

Den kompetens vi söker varierar över tid. Gå gärna in under lediga jobb för att se vilka tjänster som är lediga på vår klinik. Om du har andra frågor – kontakta gärna vår HR-konsult.

Därför ska du jobba hos oss

Kliniken har en kompetensbredd som står sig väl i jämförelse med andra länssjukhus i landet. Våra läkare är subspecialiserade inom en rad områden, som tumörsjukdomar, rhinologi, obstruktiv sömnapné, otoneurologi, öronkirurgi, audiologi och traumatologi.
För vårdpersonalen finns profilering inom bland annat rhinologi, onkologi, yrsel och tinnitus.

Hos oss är alla medarbetare lika viktiga och du blir del av en arbetsgrupp med god gemenskap.

Vi är positiva till utbildning och kompetensutveckling och vi uppmuntrar våra medarbetare att forska.

De här yrkena finns hos oss

På öron-, näs- och halskliniken är vi omkring 100 medarbetare inom olika yrkesgrupper, till exempel

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer
  • audionomer
  • hörselvårdstekniker.

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är vi ett 60-tal medarbetare inom olika yrkesgrupper, varav 15 på audionommottagningen. På Höglandssjukhuset är vi omkring 25 medarbetare, varav 9 arbetar på audionommottagningen i Nässjö, och på Värnamo sjukhus är vi omkring 25 medarbetare, varav 8 på audionommottagningen. 

Så här arbetar vi

Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik och vi har ett tätt samarbete mellan de tre sjukhusen. Vi utreder och behandlar patienter i alla åldrar med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet.

På audionommottagningen tar vi emot patienter med nedsatt hörsel och patienter som behöver hörhjälpmedel. På vår sömnapnémottagning utreder och behandlar vi patienter med nattliga andningsuppehåll, så kallad sömnapné.

Det här värderar vi högt

Hos oss är det viktigt med goda medicinska resultat och att ha ett personcentrerat arbetssätt, men också forskning och möjlighet för medarbetarna att förverkliga idéer om utveckling och att driva förbättringsarbete.

Så här utvecklar vi verksamheten

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet mellan klinikerna på länets tre sjukhus. Det är självklart att våra medarbetare ska kompetensutvecklas, både genom gemensamma utvecklingsdagar på kliniken och genom fortbildning. Medarbetarna är delaktiga klinikens utvecklingsarbete.

Här finns öron-, näs- och halskliniken

Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik med verksamhet på de tre sjukhusen i Jönköpings län.

Organisatorisk tillhör öron-, näs- och halsklinikerna verksamhetsområde Kirurgisk vård inom Region Jönköpings län.