Kultur­verksamheter som arbetsplats

En fiol i närbild
Foto: Lars Kroon

Vill du jobba med att ge upplevelser av kultur för våra invånare? Då bidrar du till individens välfärd och välbefinnande genom kulturupplevelsens hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. 

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom 

  • film
  • dans
  • hemslöjd
  • bild och form

Vi stödjer även bibliotek, museum, och andra verksamheter som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande.

Kulturverksamheter i Region Jönköpings län