Region Jönköpings läns folkhälsopris

Vinnare av folkhälsopriset 2023 står och tittar in i kameran med blommor och diplom i händerna

Region Jönköpings län delar årligen ut ett folkhälsopris på 10 000 kronor. Syftet med utmärkelsen är att stödja och uppmuntra arbete som förbättrar folkhälsan i länet. Du kan lämna förslag på vem som ska få folkhälsopriset.

Folkhälsopriset delas ut till en individ, en organisation eller en kommun i Jönköpings län som har gjort en långsiktig och viktig insats för att förbättra folkhälsan i länet. Med folkhälsoarbete menar vi insatser som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Arbetet ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykologiskt välbefinnande samt en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Vill du nominera någon till folkhälsopriset?

Du kan nominera någon som du tycker ska få folkhälsopriset, och även söka priset själv. För att göra detta skriver du ner en beskrivning av insatsen som du tycker ska belönas, samt en motivering varför. Bifoga även kontaktuppgifter, både till dig som lämnar förslaget och till den som förslaget avser. 

Skicka sedan in din ansökan till:
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

eller till

Folkhälsa och sjukvård
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping.

Sista ansökningsdag är den 31 december. Priset delas ut i juni varje år. 

Tidigare vinnare av folkhälsopriset

2023: Ödustugu sockenråd
2022: Järsnäs motions och gymnastikklubb
2021: Sävsjö kommun civilsamhälle
2020: Friskis & Svettis, Jönköping m fl i länet
2019: KFUM, Jönköping
2018: Alla får plats-veckans organisationsgrupp, Aneby
2017: Hälsocenter, Värnamo
2016: Samhällsförening, Vrigstad