Arbetsplatser på Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus
Här på Värnamo sjukhus finns spännande arbetsplatser som erbjuder många möjligheter med utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter samt karriärutveckling och forskning. Foto: Helena Dovier

Här kan du som är nyfiken på olika arbetsplatser på Värnamo sjukhus och i närområdet läsa mer. Många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben finns i välfärdssektorn. För vad kan vara mer meningsfullt än att bidra till människors välbefinnande? Hoppas att du tycker det verkar intressant.

Vi har en mission. Värnamo sjukhus ska vara ett av världens mest effektiva och patientsäkra lokala sjukvårdssystem. Vi är en bra bit på väg mot målet i missionen, och vi försöker på olika sätt få våra duktiga medarbetare att trivas och prestera.

Påverka ditt arbete

Vårt medarbetarskap är en naturlig del i arbetet. Det innebär stora möjligheter, samtidigt som det ställer krav på dig som medarbetare. Hos oss har du möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner. Att ha en tillfredsställande arbetsmiljö ser vi som nödvändigt. Därför uppmuntrar vi friskvård i olika former.

Fokus på ständiga förbättringar

På Värnamo sjukhus arbetar vi aktivt med att förbättra verksamheten för patienter och medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i detta arbete. 

Fokus på ständiga förbättringar och bättre flöde i vårdkedjan mellan sjukhus, primärvård och kommunens rehabilitering samt äldre- och barnomsorg är kärnfrågor för oss. Närheten befrämjar goda relationer och korta beslutsvägar. 

Vi har en hög tillgänglighet som står sig bra i nationella jämförelser, och vi deltar i de flesta nationella kvalitetsregistren. 

Ett av Sveriges största länsdelssjukhus

Värnamo sjukhus är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Runt 85 000 personer bor i sjukhusets upptagningsområde. Det består av kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Värnamo sjukhus är ett av Sveriges största länsdelssjukhus. Här bedrivs specialiserad vård – planerad såväl som akut – för sjukdomar och skador som inte kan utredas eller behandlas på vårdcentralerna.

Sjukhuset har cirka 230 vårdplatser, vilket innebär att det är precis lagom stort för att erbjuda en trivsam och samarbetsvänlig miljö och dessutom bredd på verksamheten.

Vi har flera nyrenoverade vårdavdelningar, och vi har en modern dialysenhet och ett lika modernt ambulansintag. Det pågår stora om- och tillbyggnader av operations- och intensivvårdsklinikens lokaler.