Arbetsplatser

Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Glad kvinna i ett av regionens kök.
Här är en av alla våra medarbetare. Hon jobbar inom område måltid. Att se till att patienter, medarbetare och besökare kan äta vällagad och god mat från regionens kök och restauranger är ett exempel på stöd och service som vi inom Verksamhetsstöd och service erbjuder. Foto: Ulf Lindberg

"Utan Verksamhetsstöd och service stannar regionen". Det är lika sant som att "Utan nöjda kunder stannar Verksamhetsstöd och service." Hos oss samlas viktiga kompetenser för att, bakom kulisserna, se till att vård och andra verksamheter inom Region Jönköpings län får det stöd och den service de behöver för att kunna fungera i sina livsviktiga uppdrag.

Vi hjälper till att hjälpa

Vi är runt 1 000 medarbetare inom nästan 100 befattningar. Vi arbetar inom 11 områden för att ge stöd och service till våra kunder inom Region Jönköpings läns verksamheter.

Vi ser till att länsbor får råd via telefon, att det finns material, läkemedel, medicinteknisk utrustning, funktionella lokaler och att lokalerna städas enligt rätt hygienföreskrifter. Vi ger stöd och service till sjukhusens verksamheter och ser till att måltider lagas och serveras, att hjälpmedel levereras, att transporter fungerar och att allt sker med hållbarhet som riktmärke.

Kort och gott så hjälper vi våra kunder att hjälpa länets invånare – som kan personifieras av Esther och Britt-Marie och deras anhöriga – till ett bra liv i en attraktiv region.

Vi vill också ligga steget före i att förbättra och utveckla vår verksamhet samtidigt som den är kostnadseffektiv
– till nytta för våra kunder!

Vi har världens medarbetare

Verksamhetsstöd och service har förmånen att samla människor med många olika kompetenser, erfarenheter, bakgrunder, egenskaper och ursprung från många delar av världen.

Vi har världens medarbetare helt enkelt!

Det tycker vi är viktigt att ta vara på för att skapa den bästa arbetsplatsen – för oss som jobbar nu och dem som ska börja hos oss.

Vi gör det till exempel genom att våra medarbetare är med i att utveckla processer, rutiner och aktiviteter. Vi strävar också efter att skapa variation i arbetsuppgifterna. Där det behövs erbjuder vi språkundervisning på arbetstid.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

  • Vi tar vara på våra medarbetares tankar och idéer på många olika sätt – givetvis genom det vardagliga samtalet men till exempel också genom de arbetsplatsträffar vi vill göra så involverande som möjligt.
  • Genom olika arbetsgrupper inom våra områden får våra medarbetare också vara med i utvecklingen av processer, rutiner och aktiviteter.
  • Det finns möjlighet att omfördela arbetsområden för att nå ökad arbetsglädje och större variation i arbetsuppgifter.
  • Vi satsar på workshops för alla medarbetare kring mångfald och jämlikhet.
  • Vi har ledardagar för alla chefer, ledare och stödfunktioner för att bli bättre på att leda tillsammans – något som även gynnar alla våra medarbetare.
  • Vi är måna om att kommunicera vision, värderingar, ledningsstrategier och mål. Ju mer våra medarbetare är insatta i detta, ju större chans har vi att skapa engagemang.

 

Läs mer om oss!

Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service