Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Glad kvinna i område måltids arbetskläder framför en hylla med varor.
Här är en av alla våra medarbetare. Hon jobbar inom område måltid. Att se till att patienter, medarbetare, besökare och elever kan äta vällagad och god mat från regionens kök och restauranger är ett exempel på stöd och service som vi inom Verksamhetsstöd och service erbjuder. Foto: Johan W Avby

"Utan Verksamhetsstöd och service stannar regionen". Det är lika sant som att "Utan nöjda kunder stannar Verksamhetsstöd och service." Hos oss samlas viktiga kompetenser för att, bakom kulisserna, se till att vård och andra verksamheter inom Region Jönköpings län får det stöd och den service de behöver. Vi behövs för att de ska kunna fungera i sina livsviktiga uppdrag.

Vi hjälper till att hjälpa

Vi är runt 1 000 medarbetare inom nästan 100 befattningar. Vi arbetar inom 12 områden för att ge stöd och service till våra kunder inom Region Jönköpings läns verksamheter.

Vi ser till att länsbor får råd via telefon, att det finns material, läkemedel, medicinteknisk utrustning, funktionella lokaler och att lokalerna städas enligt rätt hygienföreskrifter. Vi ger stöd och service till sjukhusens verksamheter och ser till att måltider lagas och serveras, att hjälpmedel levereras, att transporter fungerar och att allt sker med hållbarhet och säkerhet som riktmärke.

Kort och gott så hjälper vi våra kunder att hjälpa länets invånare till ett bra liv i en attraktiv region.

Förbättra i små steg men ofta

I Verksamhetsstöd och service, och i hela Region Jönköpings län, arbetar vi med kvalitet som strategi. Det innebär att vi gör ett bra jobb tillsammans med dem vi finns till för. Samtidigt förbättrar vi hela tiden våra arbetssätt i små steg, men ofta.

Märker vi att något inte fungerar så bra fasar vi ut det. Då får vi tid och resurser att satsa på nya uppgifter. Vi skapar på samma gång en arbetsplats där människor trivs, är stolta över sitt arbete och delaktiga i utvecklingen.

Lämna ingen utanför

Vi vill vara rättighetsförsvarare för alla människors lika rätt. I vår verksamhetsplan har vi skrivit in att vi inom Verksamhetsstöd och service ska se till att ta bort så många hinder vi kan för detta. I vardagsarbetet försöker vi tänka vi på att inte lämna någon utanför och försäkra oss om att vi inte exkluderar eller diskriminerar någon. Syftet är att bidra till ett bra liv för länsinvånarna och bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Vi har världens medarbetare

Verksamhetsstöd och service har förmånen att samla människor med många olika kompetenser, erfarenheter, bakgrunder, egenskaper och ursprung från många delar av världen.

Vi har världens medarbetare helt enkelt! Det tycker vi är viktigt att ta vara på.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

  • Vi tar vara på våra medarbetares tankar och idéer på många olika sätt – givetvis genom det vardagliga samtalet men till exempel också genom de arbetsplatsträffar vi vill göra så involverande som möjligt.
  • Genom olika arbetsgrupper inom våra områden får våra medarbetare också vara med i utvecklingen av processer, rutiner och aktiviteter.
  • Vi kan omfördela arbetsområden för ökad arbetsglädje och större variation i arbetsuppgifter.
  • Vi satsar på workshops för alla medarbetare kring mångfald och jämlikhet.
  • Vi har VOS Fokus-träffar och ledardagar för alla chefer, ledare och stödfunktioner för att bli bättre på att leda tillsammans – något som även gynnar alla våra medarbetare.
  • Vi är måna om att kommunicera vision, värderingar, ledningsstrategier och mål. Ju mer våra medarbetare är insatta i detta, ju större chans har vi att skapa engagemang.
  • Vi erbjuder språkundervisning på arbetstid där det behövs.

Läs mer om oss!

Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service