Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Glad kvinna pratar i headset. Bakom henne finns en vägg där en mängd headsets är upphängda.
Att svara på frågor och ge råd på telefon till invånarna i Jönköpings län är ett exempel på stöd och service som vi inom Verksamhetsstöd och service erbjuder. Foto: Ulf Lindberg

Verksamhetsstöd och service är mitt i en spännande resa. Vi samlar viktiga kompetenser för att ge stöd och service till Region Jönköpings läns olika verksamheter och länets invånare.

Vi hjälper till att hjälpa

Inom Verksamhetsstöd och service har vi förmånen att få jobba med sådant som skapar värde för medarbetarna inom Region Jönköpings län – och i förlängningen också för länets invånare.

Vi ser till exempel till att det finns material, läkemedel, välstädade och funktionellt byggda lokaler med optimal utrustning för att genomföra en operation. Ett annat exempel är att vi ser till att patienten får god och näringsriktig mat som kan bidra till tillfrisknandet.

Med andra ord – vi hjälper till att hjälpa.

För att kunna göra detta samlar vi många viktiga kompetenser för att ge våra kunder stöd och service med bästa möjliga kvalitet. Vi vill dessutom hela tiden flytta fram positionerna för vad som är bästa möjliga. Bra chefer krävs för en sådan utveckling.

Våra medarbetare har gett sina närmaste chefer mycket gott betyg. Kanske för att våra chefer är måna om att ta vara på sina medarbetares olika erfarenheter och vill att de ska kunna vara med och påverka.

Runt 1 000 ambassadörer för Verksamhetsstöd och service

Vi är runt 1 000 medarbetare inom nästan 100 olika befattningar. Vi arbetar inom 14 områden. Läs mer om oss!

Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service