Regionstyrelsen

Porträtt på tre kvinnor. I bakgrunden samtalar människor med varandra.
Regionstyrelsen leder och samordnar det politiska arbetet. Från vänster 2:e vice ordförande Carina Ödebrink (S), ordförande Malin Wengholm (M) och 1:e vice ordförande Maria Frisk (KD). Foto: Johan W Avby

Regionstyrelsen styr Region Jönköpings län genom att leda och samordna det politiska arbetet.

Regionstyrelsen ansvarar även för att genomföra regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för folkhälsa och sjukvård; arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter som utses av regionfullmäktige. Region Jönköpings läns politiska ledning 2015–2018 består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.