Så kan du påverka

Nationella minoriteter

De olika nationella minoriteternas flaggor i ett kollage. Den judiska minoriteten representeras i bilden av Menoran, den sjuarmade ljusstaken.
Sveriges nationella minoriteter är samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar och romer. De olika nationella minoriteternas flaggor syns här i ett collage. Den judiska minoriteten har ingen flagga, men representeras i bilden av Menoran, den sjuarmade ljusstaken. Foto: minoritet.se/Kungliga biblioteket

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter: samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Det finns också fem nationella minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. De nationella minoriteterna har utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Kommuner och regioner ska också ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Att utveckla arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter är en prioriterad åtgärd i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Det finns en särskild arbetsgrupp för frågor som rör nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde, och dessutom en samrådsgrupp där representanter för de nationella minoriteterna är med.

Minoritetsdagar i Jönköpings län 10-11 november 2023

Den 10-11 november arrangerades för första gången Minoritetsdagar i Jönköpings län. Fredag den 10 november var en kunskapsdag för politiker och tjänstepersoner som arbetar med nationella minoriteter och frågor som berör dessa grupper och ett panelsamtal med representanter från de nationella minoriteterna.

Efter kunskapsdagen invigdes Minoritetsdagarnas allmänna del med utställningen De assimilerade på Stadsbiblioteket i Jönköping. Utställningen visas till och med 30 november och är tillägnad de resande, den äldsta gruppen inom den romska minoriteten som kom till Sverige redan på 1500-talet. 

Lördag 11 november innehöll författarsamtal och romsk musik med Hans Caldaras på Stadsbiblioteket i Jönköping, dansföreställningen Jarkelidh i Tranås och finska ungdomsfilmen Bubblan på bio i Smålandsstenar, Landsbro och Jönköping. I Gislaveds kommun arrangerades en sverigefinsk dag och  folkbiblioteken i länet satte extra fokus på barn- och vuxenböcker på de nationella minoritetsspråken. 

Finskt förvaltningsområde

Utöver de bestämmelser som omfattar samtliga nationella minoriteter, finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I förvaltningsområdena ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. Kommunen ska också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Gislaveds kommun blev finskt förvaltningsområde 2018. Kommunen har regelbundna samråd, både öppna och med Gislaveds två finska föreningar, och arbetar aktivt för att kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på finska, om efterfrågan finns.

I samband med att Gislaveds kommun blev förvaltningsområde, blev också Region Jönköpings län finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att den finska minoritetens språk och kultur ska beaktas i de regionala kultur- och biblioteksplanerna och att finsktalande har rätt till att ha kontakt med Region Jönköpings län på sitt minoritetsspråk.

Lär dig mer om de nationella minoriteterna

Den 4 juni 2021 höll Lennart Rohdin en digital föreläsning om arbetet med nationella minoriteter. Du kan ta del av föreläsningen genom att klicka på länken: livesänding via Vimeo (Extern länk)

Lennart Rohdin ledde arbetet med att ta fram lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Han var också regeringens särskilda utredare av en stärkt minoritetspolitik, vilket ledde till att minoritetslagen skärptes från 2019.

I sin föreläsning förklarar Lennart Rohdin vad nationell minoritetspolitik är, varför Sverige har en minoritetspolitik och vad det innebär för regioner och kommuner i Sverige.

Ta del av presentationen från föreläsningen om arbetet med nationella minoriteter. (pdf-fil, 2787 kB)

Mer information

Mer information om de nationella minoriteterna och förvaltningsområden finns på webbplatsen minoritet.se (Extern länk)