Medicinsk vård

Barn blir undersökt med stetoskop av hjärtläkare.
Foto: Johan W Avby

Medicinsk vård är ett av Region Jönköpings läns medicinska verksamhetsområden