Patientnämnden

Nämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Nedan finns kallelser och protokoll från 2024.

Patientnämnden 22 februari

Patientnämnden 25 april

Patientnämnden 13 juni

Patientnämnden 24 september

Kallelse

Protokoll

Patientnämnden 5 december

Kallelse 

Protokoll