Regler och rättigheter i vården

Regler och rättigheter i vården

En glad tjej från Jönköpings län

Som patient i Jönköpings län har du rätt till en jämlik, trygg och säker vård.

Dina rättigheter i vården utgår bland annat från bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och i patientsäkerhetslagen.

Hälso- och sjukvårdslagen handlar om hur vården i Sverige ska organiseras och bedrivas. Den utgår från grundtanken att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Patientsäkerhetslagen handlar om Region Jönköpings läns och andra vårdgivares ansvar att se till att vården bedrivs säkert och om patientens möjligheter att anmäla fel i vården. 

Utöver den nationella lagstiftningen finns regionala bestämmelser, till exempel kring hur mycket ett besök i vården kostar.

Så fungerar vården, 1177.se (Extern länk)