Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 5 maj

Kommunalt forum 9 april

Regionfullmäktige 13 april

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-03-11

Regionrevisionen 210409