Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionfullmäktige 7 december

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 24 november

Finnvedens samordningsförbund 22 november

Höglandets samordningsförbund 12 november

Ny sidNämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 16 novembera

Regionfullmäktige 9-10 november

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 16 november

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionstyrelsen 26 oktober

Kommunalt forum 29 oktober

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-06-04

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-05-17(2)