Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 27 september

Regionrevisionen 25 september 2019

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 17 september 2019

Länspensionärsrådet 19 september 2019

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 18 september

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 17 september

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 10 september

Finnvedens samordningsförbund 2 september

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 17 september

Parlamentariska nämnden den 11 september