Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium 17 maj

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2 juni

Regionfullmäktige 22 juni

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 1 juni

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 1 juni

Höglandets samordningsförbund 27 maj

Finnvedens samordningsförbund 27 maj

Regionstyrelsen 11 maj 2021

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-03-11

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-03-11(2)