Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionrevisionen

Nämnd för folkhälsa och sjukvård den 13 oktober

Regionfullmäktige 3 november

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 14 oktober

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 13 oktober

Regionens revisorer 21 oktober

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 25 september