Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Samordningförbundet Södra Vätterbygden 23 november

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 15 november

Regionfullmäktige den 6 december

Finnvedens Samordningsförbund 22 november

Regionfullmäktige den 8 november

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 16 november

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-06-04

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-05-17(2)