Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 24 februari

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 23 februari

Regionstyrelsen 2 februari

Kommunalt forum 5 februari

Länsrådet för funktionsnedsättningar 11 februari 2021

Regionrevisionen

Regionfullmäktige 9 februari

Finnvedens samordningsförbund 11 februari

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 10 februari

Regionstyrelsen 16 februari

Nämnd folkhälsa och sjukvård 26 januari 2021