Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionrevisionen 23 april 2019

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 23 april

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 24 april

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 23 april

Parlamentariska nämnden den 3 april