Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Kommunalt forum 11 december

Kulturutskottet den 18 december

Nämnd folkhälsa och sjukvård 26 januari 2021

Regionrevisionen 15 december 2020

Regionstyrelsen 24 november

Nämnd för folkhälsa och sjukvård den 21 december