Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionstyrelsen den 10 maj

Regionrevisionen 3 maj 2022

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 4 maj

Patientnämnden 21 april

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 3 maj

Finnvedens samordningsförbund 2 maj

Regionfullmäktige den 19 april

Samverkansnämnden 24-25 mars

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 19 april

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-06-04

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-05-17(2)