Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionfullmäktige den 3 oktober

Patientnämnden 14 september

Kommunalt forum 8 september

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 14 september

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 6 september

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 5 september

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2023-09-05

Höglandets Samordningsförbund 7 september

Höglandets Samordningsförbund 31 augusti

Regionfullmäktige den 29 augusti

Parlamentariska nämnden den 30 augusti