Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Finnvedens Samordningsförbund 2024-06-13

Regionstyrelsen 2024-06-11

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2024-06-03

Parlamentariska nämnden 2024-05-30

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2024-05-28

Regionstyrelsen 2024-06-04

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2024-05-28

Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 2024-05-29

Höglandets samordningsförbund 2024-05-16

Regionstyrelsen 2024-05-23