Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 25 juni

Regionrevisionen 12 juni 2019

Regionfullmäktige 18 juni

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 juni

Patientnämnd 13 juni

Kommunalt forum 14 juni

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 10 juni

Regionstyrelsen 11 juni