Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Patientnämnden 18 oktober

Regionstyrelsen 26 oktober

Regionrevisionen 22 oktober 2018

Kommunalt forum 12 oktober

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 16 oktober