Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Kallelse publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras i samband med justering. Nedan finns handlingar och protokoll från 2024.

Protokoll justeras och tillkännages på Region Jönköpings läns ansagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Regionfullmäktige 11 juni

Regionfullmäktige 23 april

Regionfullmäktige 6 februari

Regionfullmäktige 27 augusti

Regionfullmäktige 1 oktober

Regionfullmäktige 5-6 november