Karriär och kompetensutveckling

I Region Jönköpings län finns det många möjligheter till utveckling. Ditt eget engagemang är en drivkraft till hur du kan utvecklas i din yrkesroll. Upptäck alla de möjligheter du har i en professionell och internationell arbetsmiljö.

Olika karriärvägar

Du kan bland annat göra karriär som utvecklingsledare, projektledare, chef eller inom forskningsområdet. Regionen är en kunskapsintensiv organisation med en mångfald av olika yrken med stora möjligheter att utvecklas eller att byta jobb internt. En framgångsfaktor är att ha delaktiga och engagerade medarbetare i våra verksamheter. För oss är det viktigt att alla medarbetare ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Vi har som mål att varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Planen tas fram och följs upp i medarbetarsamtalen för att säkerställa att den kontinuerliga kompetensutvecklingen svarar mot kraven inom varje yrkeskategori och verksamhetens uppdrag och mål.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. Hos oss kan det innebära att delta i olika förbättringsarbeten, arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det handlar också om tvärprofessionellt lärande i arbetsgrupper eller att växla mellan olika arbetsuppgifter.

Utbildningsanställning för sjuksköterskor

Sjuksköterskor som är anställda av Region Jönköpings län har möjlighet att söka utbildningsanställning inom områden där verksamheten har behov av specialistsjuksköterskor.

En utbildningsanställning innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön som gör att du inte behöver ta studielån eller göra avkall på de ekonomiska delarna i ditt privatliv. När utbildningen startar blir du anställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska.

Läs gärna mer om utbildningsanställningar här: Utbildningsanställning, Region Jönköpings län (rjl.se)

Internationella möjligheter

För en stor och kunskapsintensiv organisation som regionen spelar omvärldskontakter i såväl Europa som övriga delar av världen en viktig roll i utvecklingsarbetet. Regionen har mycket internationellt samarbete inom såväl regional utveckling som inom hälso- och sjukvård.

Stipendier

För sjuksköterskor som har arbetat minst två år i Jönköpings län finns det möjlighet att söka stipendier från Signe Thorfinns stiftelse. Stipendierna delas ut två gånger per år, ofta till fortbildningar och deltagande i konferenser, eller till hospiteringar, ofta utomlands. Det är fullt möjligt att både söka och få stipendium flera gånger.

Mer information om stipendier från Signe Thorfinns stiftelse:

Signe Thorfinns stiftelse, Qulturum, Region Jönköpings län (rjl.se)