Våra byggprojekt

Skiss på Höglandssjukhusets nya entré
Skiss på Höglandssjukhusets nya entréTvå killar i hjälmar och arbetskläder inspekterar en anläggning.Nybyggnation vid höglandssjukhusetIllustration av uppehållsrum

De närmaste åren kommer det att hända mycket vid länets tre sjukhus, där vi satsar stort på nya byggnader, fler enkelrum, toppmodern teknik och grönare utemiljöer. Vi bygger för framtiden!

Att bygga för framtiden handlar om att hitta flexibla lösningar för lokaler så att de lätt kan anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Vi bygger för att möta behoven från de som använder våra tjänster och våra medarbetare. Det skapar förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö.

Vi samarbetar i byggprocessen

I byggprocessen medverkar många olika aktörer från början till slut; som hyresgästen, regionfastigheter, konsulter, byggnadsentreprenörer och övriga leverantörer.

Ombyggnationer inom sjukhus är ofta komplicerade. Sjukhus är installationstäta, med ledningar för medicinska gaser, speciella typer av ventilationsanläggningar, värme- och kylanläggningar och elförsörjning med flera elkategorier. Detta påverkar möjligheten att förändra lokalerna.