Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en regionaliserad utbildning där Jönköping är en av fyra studieorter.

Teori och praktik från termin 6

De första fem terminerna genomförs i Linköping och från termin sex till tolv studerar du på vald studieort.

Det är cirka 30 studenter per termin och totalt cirka 200 studenter som har Jönköping som studieort.

Utbildningen placeras mitt i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar framgångsrikt med utveckling av hälso- och sjukvården och har medarbetare med både hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens.