Forskning, lärande och utveckling

Forskare i verksamheten
Foto: Johan W Avby

Kvalitets- och utvecklingsarbetet är en nyckelfråga för Region Jönköpings län och vi ses ofta som ett föredöme nationellt och internationellt. Många medarbetare och chefer är engagerade i förbättringsarbeten och detta präglar vårt arbete. Vårt mål är att förbättra hälsa och livskvalitet för länets invånare.

Forskning

Forskning har varit ett strategiskt område för oss under flera decennier. Forskningsresultaten används i vårt arbete med ständiga förbättringar. När vi utvecklar kunskapen kan våra medarbetare ge bättre hälso- och sjukvård.

Vår roll i forskningen är att söka ny kunskap nära verksamheten. Forskning genererar nyfikenhet och kreativitet hos en större grupp medarbetare. 

Vi har också ett nära samarbete med länets kommuner,
som tillsammans driver forskning och utveckling inom social välfärd, utbildning och fritid.

Utveckling

I Region Jönköpings län har kundorientering och ständiga förbättringar varit en del i värdegrunden sedan många år och flera av våra verksamheter har utsetts till föredömen. Alla våra medarbetare är engagerade i uppgiften att göra ett bra arbete ännu bättre. Varje dag.  

Tydligast möter invånarna detta i vårt arbete med patientsäkerhet. Region Jönköpings län ska vara i världsklass när det gäller patientsäkerhet. Varje patient ska känna en trygghet och tillit i att man på bästa sätt samarbetar och samverkar i vårdkedjan.

Vi är också ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av kvalitetsregister och ansvariga för flera nationella kvalitetsregister.

Vi har också många exempel på kvalitets- och förbättringsarbeten som fått både nationell och internationell uppmärksamhet.