Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Näringsliv, inklusive besöksnäring
  • Arbetsmarknad
  • Kompetensutveckling och utbildning
  • Utbildning i egen regi, som folkhögskolor och naturbruksgymnasier
  • Kultur
  • Livsmiljö
  • Andra områden som hänger samman med arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.