Krisledningsnämnd

Vit klocka på vit vägg
Regionstyrelsens ordförande kan besluta om att aktivera krisledningsnämnden Foto: Johan W Alby

Regionstyrelsen är även Region Jönköpings läns krisledningsnämnd. Regionstyrelsen består av 15 ledamöter från de olika partierna.

Det är regionstyrelsens ordförande som beslutar om att aktivera krisledningsnämnden. Antingen gör ordföranden det på eget initiativ eller efter information från en tjänsteman i beredskap (TIB).

Exempel på frågor som krisledningsnämnden hanterar vid extraordinära händelser är att:

  • Ge inriktningsdirektiv för hur Region Jönköpings läns verksamhet bedrivs i samband med en extraordinär händelse
  • Vid behov besluta om vilka verksamheter inom Region Jönköpings län som ska prioriteras, flyttas eller stängas
  • Vid behov ge direktiv till eventuell omflyttning av personal mellan Region Jönköpings läns verksamheter
  • Begära bistånd från en annan region eller landsting, eller från en statlig myndighet
  • Efter begäran hjälpa andra regioner eller landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Om Region Jönköpings län har gett bistånd har vi rätt till ersättning av den andra regionen eller landstinget.
  • Om det behövs, lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av händelsen
  • Ekonomiska beslut. Det kan till exempel vara inköp av vaccin eller annat som behövs i samband med extraordinär händelse.