IT-centrum på Region Jönköpings län

Man framför dator med en telefon i handen
Foto: Johan W Avby

IT-centrum har det samlade ansvaret för Region Jönköpings läns IT-tjänster. På IT-centrum finns alla roller som behövs på en modern IT-avdelning. Vi samarbetar med Regionen Jönköpings läns alla verksamheter vilket innebär allt från vård till länstrafik och skolor.

Region Jönköpings län använder IT för att planera, genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och kontinuerligt utveckla och förbättra sättet att arbeta. Exempel på detta kan bland annat vara att möjliggöra mobila arbetssätt, patientmöten via video och tillgängliga IT-system för länstrafiken. Uppdraget innebär:

  • Utveckling och förvaltning i nära samverkan med Region Jönköpings läns alla verksamheter.
  • Drift och support av organisationens IT-system.

Höga krav på teknik och support

IT-tjänsterna omfattas av lagkrav men också av höga krav på användbarhet, informationssäkerhet, patientintegritet, tillgänglighet och driftsäkerhet. För många av dessa tjänster behöver verksamheten ha tillgång till support dygnet runt, till exempel inom sjukvården. Delar av Region Jönköping läns verksamhet är högspecialiserad och teknikdriven vilket kräver en avancerad och säker IT-miljö.

Effektiv verksamhetsutveckling

Genom att effektivt omsätta verksamhetsbehov till relevanta IT-stöd bidrar IT-centrum till att nå Region Jönköpings läns vision och strategiska mål. Vi bidrar även till måluppfyllelsen genom att vara proaktiva, blicka framåt och hitta möjligheter där IT kan bidra till verksamhetsutveckling på ett effektivt sätt.

Organisation och ledning

IT-centrum leds av IT-direktören. Staben leder och styr strategiskt IT-centrums verksamhet. Verksamheten består av tre områden.

Lednings- och verksamhetsstöd

  • Enhet Lednings- och verksamhetsstöd som hanterar ekonomi, avtal, licenser, administration och Projektkontor för IT-centrum.

Drift och support

  • Lokal IT-service som har daglig kontakt på plats hos våra kunder.
  • Kundcenter som har daglig kontakt med våra kunder i kundcentret.

Utveckling och förvaltning

  • Projekt och förvaltningsledning som arbetsleder våra förvaltningsgrupper och projekt.
  • Analys och Design som analyserar och kvalitetssäkrar våra IT-lösningar.
  • Utveckling, utvecklar system och tjänster.
  • Applikation och infrastruktur som hanterar den tekniska infrastrukturen.