Sjukhus som arbetsplats

Ambulanspersonal
På våra sjukhus i Eksjö, Jönköping, Värnamo ger vi planerad och akut specialistvård dygnet runt, årets alla dagar, för sjukdomar och skador som inte kan utredas eller behandlas på vårdcentralerna. Foto: Johan W Avby

Inom hälso- och sjukvården finns spännande arbetsplatser som erbjuder många utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter samt karriärutveckling och forskning.

Möjligheternas arbetsplatser

Här kan du bekanta dig med kliniker och arbetsplatser på regionens tre akutsjukhus och enheter i länet.

Arbetsplatser på Höglandssjukhuset Eksjö 

Arbetsplatser på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Arbetsplatser på Värnamo sjukhus

Att jobba på våra tre sjukhus

Faktum är att många av de roligaste, mest intressanta jobben finns i välfärdssektorn. För vad kan vara mer meningsfullt än att bidra till människors välbefinnande?

Din kompetens är en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa. 

Du får förbättra verksamheten för både patienter och medarbetare. 

Din arbetsplats ska formas så att du kan må bra, ha en balans i livet och kunna göra hälsosamma val. 

Region Jönköpings län har landets lägsta sjukfrånvaro och en låg personalomsättning, vilket vittnar om att våra medarbetare trivs och har en god arbetsmiljö.

Jobba hos oss - att vara medarbetare i Region Jönköpings län

Många olika yrken på sjukhus

På sjukhusen arbetar många sjuksköterskor, undersköterskor, läkare,  vårdadministratörer och skötare.

Exempel på andra yrken i vården är audionomer, arbetsterapeuter, barnmorskor, dietister, kuratorer, logopeder, psykologer och sjukgymnaster.

Förutom vårdpersonal arbetar även ingenjörer, speditörer, vaktmästare, sjukhusvakter, servicepersonal med flera.

Yrken i regionen

Yrkesgrupper som arbetar med administrativt stöd till sjukhusens verksamheter har ofta sina arbetsplatser inom några av våra stödverksamheter.

Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Sjukhusen i Region Jönköpings län

På våra tre moderna akutsjukhus bedriver vi planerad och akut specialistvård för sjukdomar och skador som inte kan utredas eller behandlas på vårdcentralerna. 

  • Höglandssjukhuset Eksjö
  • Länssjukhuset Ryhov
  • Värnamo sjukhus