Resor och boende vid VFU

Två kvinnliga sjuksköterskor tränar på att sätta fast slangar för syre på en kollega som spelar patient. I bakgrunden syns maskiner
Foto: Johan W Avby

Student Jönköping University

Du som har fått en VFU-placering inom Region Jönköpings län (gäller ej kommunal verksamhet) som innebär att du får mer än 60 minuters resa enkel väg med kollektivtrafik från lärosätet, kan ansöka om reseersättning eller få möjlighet att tillfälligt bo på våra studentboenden. Du som bor närmre än 60 minuter från VFU-placeringen har inte rätt till reseersättning eller boende. Studentboendet kan bestå av eget eller delat sovrum, egen eller delad toalett/dusch, samt delat kök och sällskapsutrymmen. 

Du har möjlighet att få ersättning:

Arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker laboratoriemedicin, biomedicinsk analytiker klinisk fysiologi, röntgensjuksköterska, sjuksköterska grundutbildning, socionom, tandhygienist och vårdadministratör på Jönköping University.

Du har inte möjlighet att få ersättning:

Specialistutbildning sjuksköterskor, ortopedingenjör och internationella studenter kan inte ansöka om ersättning för resor eller boende.

Boende eller reseersättning

Om du har rätt att söka ersättning kan du välja på ett av följande två alternativ:

Alt 1 Ersättning för Länstrafikens periodkort:

 • Gäller vid köp av Länstrafikens billigaste alternativ (fråga Länstrafiken om du är osäker).
 • Ersättning betalas ut efter avslutad VFU, efter att reseräkning (finns i högerspalt på denna sida) och originalkvitto har skickats per post till Futurum.
 • Ersättningen betalas ut till Swedbankkonto eller via utbetalningsavi, i slutet av månaden eller nästkommande månad.
 • Reseblanketten måste signeras av handledare på praktikplatsen.

Alt 2 Studentboende Eksjö, Värnamo (begränsat antal rum) 

Du kan inte få ersättning för:

 • Resor vid fältstudiedagar
 • Resor med bil
 • Parkeringsavgifter eller lån av parkeringstillstånd

Student Linköpings Universitet

Region Jönköpings län erbjuder dig som student på programmen fysioterapeut, logoped, läkare, barnmorska och psykolog studentboende och reseersättning för resor från Linköping till din VFU-plats.

Studentboendet kan bestå av eget eller delat sovrum,  egen eller delad toalett/dusch, samt delat kök och sällskapsutrymmen.

Studentboende erbjuds i Eksjö, Jönköping och Värnamo, samt en resa tur och retur per vecka med billigaste färdsätt till och från studieorten med kollektivtrafik.
Om resor görs till/från annan ort till en högre kostnad så ersätts belopp motsvarande en resa till/från Linköping.

 • Ersättning betalas ut efter avslutad VFU, efter att   reseräkning (finns i högerspalt på denna sida) och originalkvitto har skickats per post till Futurum.
 • Ersättningen betalas ut till Swedbankkonto eller via utbetalningsavi, i slutet av månaden eller nästkommande månad.
 • Bilersättning betalas inte ut.
 • Resor inom länet ersätts inte.

Du som studerar vid övriga lärosäten med avtal

Kontakta oss vid frågor som gäller boende och resor om du studerar vid ett annat lärosäte än Jönköping University eller Linköpings universitet.