Resor och boende vid VFU

Två kvinnliga sjuksköterskor tränar på att sätta fast slangar för syre på en kollega som spelar patient. I bakgrunden syns maskiner
Foto: Johan W Avby

Du som studerar vid Jönköping University

Region Jönköpings län erbjuder dig som student på programmen arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker laboratoriemedicin, biomedicinsk analytiker klinisk fysiologi, röntgensjuksköterska, sjuksköterska grundutbildning, socionom och vårdadministratör studentboenden eller reseersättning för resor till din VFU- plats.

Gör du VFU utanför Jönköping kan du välja ett av dessa två alternativ:

  • Alt 1 Ersättning för Länstrafikens periodkort (Gäller vid köp av Länstrafikens billigaste alternativ. Ersättning utbetalas efter att reseräkning och originalkvitto för periodkortet har skickats per post till Futurum) Ersättningen sätts in på Swedbankkonto alternativt, vid annan bank, via utbetalningsavi. Obs! Reseblanketten måste signeras av handledare på praktikplatsen.
  • Alt 2 Studentboende Eksjö, Värnamo (begränsat antal rum) 

Dessa två alternativ gäller enbart om du har mer än 60 minuters resa enkel väg med kollektivtrafik mellan Jönköping och din VFU-plats. Bor du i anslutning till praktikplatsen beviljas du ingen reseersättning eller boende (60-minutersregeln gäller även här).

  • Reseersättning gäller inte fältstudiedagar.
  • Bilersättning betalas inte ut.
  • Parkeringstillstånd lämnas inte ut. 

Studenter på programmen inom specialistutbildning sjuksköterskor, ortopedingenjör och internationella studenter ingår inte i avtalet ovan.

Du som studerar vid Linköpings Universitet

Region Jönköpings län erbjuder dig som student på programmen barnmorska (gäller ej studiegrupper Hälsohögskolan Jönköping), fysioterapeut, logoped, läkare och psykolog studentboenden och reseersättning för resor till din VFU- plats.

Studentboende erbjuds i Eksjö, Jönköping och Värnamo samt en resa tur och retur per vecka med billigaste färdsätt till och från studieorten med kollektivtrafik. Originalkvitton måste bifogas reseräkning. 

  • Bilersättning betalas inte ut.
  • Resor inom länet ersätts inte.

Du som studerar vid övriga lärosäten med avtal

Kontakta oss vid frågor som gäller boende och resor om du studerar vid ett annat lärosäte än Jönköping University eller Linköpings universitet.