Att vara chef

Att vara chef och ledare är en fantastisk möjlighet och samtidigt en utmaning. En bra verksamhet behöver chefer med god kompetens, som trivs i sitt arbete och tillsammans med sina medarbetare skapar bästa möjliga resultat.

För att regionens vision och verksamhetens mål ska bli verklighet krävs engagerade ledare och medarbetare. Därför ges en stor handlingsfrihet och möjligheter till nytänkande inom givna mål och med tillgängliga resurser.

Verksamheten utvecklas ständigt och med den också chefsrollen. Det är viktigt att både dagens och morgondagens chefer får goda förutsättningar att möta invånarnas behov och att utveckla verksamheten och sitt eget ledarskap i förhållande till förändringar i omvärlden och andra omställningar. I sin viktiga roll ska chefer kontinuerligt ha tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling.

Region Jönköpings läns chefs- och ledarpolicy