Sök handlingar – Diarium

Sök handlingar – Diarium

Lindar i solljus
Foto: Johan W Avby

I Region Jönköpings läns diarium finns information om handlingar. För att ta del av en handling kontaktar du våra handläggare för diariet via e-post eller telefon.

I vårt diarium på webben kan du söka alla registrerade pågående ärenden. Kontakta diariet om du vill ha information om äldre ärenden som inte finns registrerade på webben.

God ordning på handlingar med diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Detta register kallas diarium.

Region Jönköpings läns diarium är till för att

  • visa att varje ärende är handlagt enligt lagar och förordningar
  • göra det möjligt att söka efter ärenden hos oss
  • säkerställa tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet.

I diariet registreras handlingar som kommer till oss, till exempel brev och ansökningar.  Här finns också handlingar som upprättas hos oss, till exempel beslut och utredningar.

I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.

Allmänna handlingar

En handling är någonting som innehåller information av något slag. Det kan till exempel vara brev, sms, e-post, videoupptagningar och fotografier.

Alla handlingar som skickas till oss är allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att få se handlingarna, utan att berätta vad de heter eller varför de vill titta på handlingen. Det gäller också handlingar som har upprättats, förvaras hos eller skickats ut från oss.

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda. Det betyder att de är hemliga och inte kan lämnas ut från diariet. Patientjournalen är ett exempel på en sekretessbelagd handling.

Dolda uppgifter på webben

Det diarium som finns tillgängligt på webben är en kopia av det ordinarie diarium där vissa uppgifter har dolts. Uppgifter som kan vara dolda är:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn och adresser i vissa fall
  • känsliga personuppgifter