Tillgänglighet på webbplatsen

Region Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur rjl.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rjl.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du fylla i formuläret längst ner på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning (Extern länk)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • På ett fåtal ställen finns det bilder med text i som därmed inte fungerar med uppläsande hjälpmedel
  • Vissa bilder saknar alternativ text
  • Vissa bilder som anses vara dekorativa har en alternativ text
  • Handlingar för politiska möten kan vara inskannade som PDF:er och är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel
  • Flera PDF:er som finns publicerade är inte tillgängliga
  • Webbsändningar från regionfullmäktige är inte undertextade eller syntolkade
  • Det kan förekomma inbäddade moduler för exempelvis Facebook-flöden
  • Äldre formulär som är gjorda utifrån tabellverktyg är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel
  • Vissa tabeller är av äldre slag och erbjuder inte möjlighet till tabbning

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av rjl.se

Senaste bedömningen gjordes i mars 2021.

Webplatsen lanseraden 2013.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 december 2021. 

Oskäligt betungande anpassning

Region Jönköpings län åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vissa av våra källsystem skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Arbetet pågår för att åtgärda systemen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.

Jag vill beställa material som ligger webbplatsen och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.
Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen.
Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.