Utbildningsanställning

Du som är sjuksköterska och vill läsa en specialistutbildning kan söka en utbildningsanställning! Det innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön och har en anställning i den verksamhet utbildningen syftar till.

Vi har behov av specialistutbildade sjuksköterskor i flera olika inriktningar som:

 • ambulanssjukvård
 • akutsjukvård
 • anestesi
 • barnmorska
 • distriktssköterska
 • geriatrik
 • hjärtsjukvård
 • hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • infektion
 • intensivvård
 • Inriktning kirurgi
 • Inriktning medicin
 • neurosjukvård
 • onkologi
 • operation
 • palliativ vård
 • psykiatri
 • ögon

Just nu har vi stort behov av specialistsjuksköterskor inom operation och intensivvård, kvinnohälsovården, psykiatri, hälso- och sjukvård för barn och unga, primärvården och inom medicinsk vård.

Ambulanssjukvård och barnhälsovård finns på flera olika orter i länet.

En utbildningsanställning innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön som gör att du inte behöver ta studielån eller göra avkall på ditt privatliv i form av ekonomiska bitar. Du blir även anställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska vilket gör att du får möjlighet att lära känna arbetsplatsen och dina framtida kollegor. Att läsa en specialistutbildning är en investering i dig själv, en personlig kompetensutveckling du kan nyttja hela ditt arbetsliv.

Hur söker jag en utbildningsanställning?

När du söker en utbildningsanställning hos oss behöver du även söka till en specialistsjuksköterskeutbildning via högskola/universitet. En förutsättning för utbildningsanställning är att du antas till utbildningen.

Sök våra utbildningsanställningar här.

Du söker en specialistutbildning på högskola/universitet via antagning.nu (Extern länk).

Ansökan för 2023 är öppen 1 februari – 15 mars.

Vad lockas du av?

I filmerna får du tre exempel på hur det är att jobba som specialistsjuksköterska hos oss.

Var finns det utbildningsanställningar?

När det gäller vissa utbildningar har Region Jönköpings län avtal med lärosäten om VFU-placeringar. Vi vill självklart att dessa studiegrupper ska fyllas och de är därför prioriterade före andra utbildningsorter.

För sökande med kursstart höstterminen 2023 gäller det:

Rekryteringsprocessen

Tillsättning av utbildningsanställning går till på samma sätt som när du söker en ny anställning. Urval görs genom intervjuer och rekryterande chef beslutar vem som erbjuds utbildningsanställning. En förutsättning för utbildningsanställning är att du antagits på utbildningen via högskola/universitet.

Du som erbjuds en utbildningsanställning anställs i den verksamhet du sen ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Utbildningsanställningen startar samma datum som utbildningen påbörjas och pågår till det datum utbildningsprogrammet avslutas, ersättningen är semesterlönegrundande. 

En utbildningsanställning kan baseras på halv eller helfartsstudier. Halvfart- och helfartstudier, antalet utbildningsplatser etc. fastställs av det enskilda lärosätet och att antagningen är nationell.