Utbildningsanställning

Sjuksköterskor i Region Jönköpings län har möjlighet att söka utbildningsanställning inom områden där verksamheten har behov av specialistsjuksköterskor.

En utbildningsanställning innebär att en sjuksköterska studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön och har en anställning i den verksamhet utbildningen syftar till.

Sök utbildningsanställning

Samtliga utbildningsanställningar söks via ”lediga jobb” på intranätet.

Sjuksköterskan söker både en utannonserad utbildningsanställning och en specialistsjuksköterske-utbildning.

En förutsättning för utbildningsanställning är att sjuksköterskan antas till utbildningen.

Annonsering sker

  • 15 februari – 15 mars för utbildningar som startar under hösten

Aktuella specialistutbildningar

Aktuella specialistutbildningar är de som finns reglerade enligt högskoleförordningen, barnmorskeprogrammet samt inriktning ögonsjukvård och akutsjukvård.

En utbildningsanställning kan baseras på halv- eller helfartsstudier. Det är lärosätet som fastställer studietakten.