Utbildningsanställning

Sjuksköterskor i Region Jönköpings län har möjlighet att söka utbildningsanställning inom områden där verksamheten har behov av specialistsjuksköterskor.

En utbildningsanställning innebär att du som sjuksköterska studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön och har en anställning i den verksamhet utbildningen syftar till.

Sök utbildningsanställning

När du söker en utbildningsanställning behöver du även söka till en specialistsjuksköterskeutbildning. En förutsättning för utbildningsanställning är att du antas till utbildningen.

Ansökningsperioden är 15 februari – 15 mars för utbildningar som startar under hösten.

Ansök här!

Utbildningsanställning

Aktuella specialistutbildningar

Aktuella specialistutbildningar är de som finns reglerade enligt högskoleförordningen, barnmorskeprogrammet samt inriktning ögonsjukvård och akutsjukvård.

En utbildningsanställning kan baseras på halv- eller helfartsstudier. Det är lärosätet som fastställer studietakten.