Utbildningsanställning

Du som är sjuksköterska och vill läsa en specialistutbildning kan söka en utbildningsanställning! Det innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön och har en anställning i den verksamhet utbildningen syftar till.

Medicinsk vård

 • Ambulanssjukvård
 • akutsjukvård
 • geriatrik
 • hjärtsjukvård
 • hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • infektion
 • Inriktning medicin
 • Neurosjukvård
 • palliativ vård

Kirurgisk vård

 • anestesi
 • barnmorska
 • intensivvård
 • Inriktning kirurgi
 • onkologi
 • operation
 • ögon

Vårdcentralerna Bra Liv

 • distriktssköterska

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

 • psykiatri

 

Just nu har vi stort behov av specialistsjuksköterskor inom operation och intensivvård, kvinnohälsovården, psykiatri, hälso- och sjukvård för barn och unga, primärvården och inom medicinsk vård.

En utbildningsanställning innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön som gör att du inte behöver ta studielån eller göra avkall på ditt privatliv i form av ekonomiska bitar. Du blir även anställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska vilket gör att du får möjlighet att lära känna arbetsplatsen och dina framtida kollegor. Att läsa en specialistutbildning är en investering i dig själv, en personlig kompetensutveckling du kan nyttja hela ditt arbetsliv.

Hur söker jag en utbildningsanställning?

När du söker en utbildningsanställning hos oss behöver du även söka till en specialistsjuksköterskeutbildning via högskola/universitet. En förutsättning för utbildningsanställning är att du antas till utbildningen.

Sök utbildningsanställning till Medicinsk vård här.

Sök utbildningsanställning till Kirurgisk vård här.

Sök utbildningsanställning till Vårdcentralerna Bra Liv här.

Sök utbildningsanställning till Psykiatri, rehabilitering och diagnostik här.

Du söker en specialistutbildning på högskola/universitet via antagning.nu (Extern länk)

Ansökan för 2024 är öppen 1 februari – 31 mars.