Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare på laboratoriemedicin
Foto: Johan W Avby

VFU under Coronasmitta/Covid-19. Region Jönköpings län har beslutat att VFU skall fortsatt genomföras, med vissa undantag. Detta beslut kan komma att ändras. För information om VFU inom olika utbildningar/professioner hänvisar vi till respektive lärosäte.

Mer information om Futurum

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), också kallat Lärande i arbete (LIA) och Arbetsplatsförlagt lärande (APL), är en viktig del i utvecklingen av professionell kompetens. Du får möjlighet att använda dina kunskaper och samtidigt reflektera över det du har lärt dig.

VFU är en ovärderlig möjlighet för dig som student att hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. För många leder dessutom erfarenheterna och kontakterna under studietiden fram till första jobbet.

Enligt avtal tar vi i första hand emot studenter från Hälsouniversitetet i Linköping, Högskolan i Jönköping samt enstaka studentgrupper från Högskolan i Skövde, Göteborgs och Uppsala universitet.

Studenter från lärosäten utan avtal

Studenter från de lärosäten vi har avtal med har högsta prioritet. Det är upp till kliniken att avgöra om det finns möjlighet att erbjuda VFU-plats för andra studenter. Vid förfrågan ta direkt kontakt med aktuell klinik.

Även studenter från andra utbildningar som lärarstudenter, informatörsstudenter, teknikstudenter med flera har möjlighet att göra VFU hos oss efter överenskommelse med verksamhet.

Inför din VFU hos oss

När du ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Region Jönköpings län är det viktigt att du känner till våra policys och riktlinjer. Läs igenom följande information för att förbereda dig:

Träning för studenter

 Frågor gällande träning hänvisas till friskvårdsteamet, se länk

Utvärdera din tid hos oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen.

Om du har varit på flera olika kliniker/avdelningar ber vi dig besvara enkäten en gång för varje klinik/avdelning.

Tack för att du tar dig tiden att besvara vår enkät!

Enkät: Utvärdera din VFU, LIA eller APL(Extern länk)