Utbildning och praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare på laboratoriemedicin
Foto: Johan W Avby

Mer information om Futurum

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), också kallat Lärande i arbete (LIA) och Arbetsplatsförlagt lärande (APL), är en viktig del i utvecklingen av professionell kompetens. Du får möjlighet att använda dina kunskaper och samtidigt reflektera över det du har lärt dig.

VFU är en ovärderlig möjlighet för dig som student att hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. För många leder dessutom erfarenheterna och kontakterna under studietiden fram till första jobbet.

Enligt avtal tar vi i första hand emot studenter från Hälsouniversitetet i Linköping, Högskolan i Jönköping samt enstaka studentgrupper från Högskolan i Skövde, Göteborgs och Uppsala universitet.

Studenter från lärosäten utan avtal

Studenter från de lärosäten vi har avtal med har alltid högsta prioritet. I mån av plats kan även studenter från lärosäten utan avtal tas emot.
Vid förfrågan från alla professioner förutom läkare, kontakta Eva-Karin Hultgren, eva-karin.hultgren@rjl.se
Vid förfrågan från läkarstudenter, kontakta Neshro Barmano, neshro.barmano@rjl.se

Även studenter från andra utbildningar som lärarstudenter, informatörsstudenter, teknikstudenter med flera har möjlighet att göra VFU hos oss efter överenskommelse med verksamhet.

Inför din VFU hos oss

När du ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Region Jönköpings län är det viktigt att du känner till våra policys och riktlinjer. Läs igenom följande information för att förbereda dig:

Informationssakerhet för studenter(pdf-fil 406 KB)

Behörighetstilldelning för studenterelever(pdf-fil 96 KB)

Riktlinjer gällande MRB Provtagning personal och studenter

Basala hygienrutiner (smittskydd och vårdhygien)

Stick- och skärskador hos personal och vårdstuderande under praktik

Tystnadsplikt och sekretess, 1177.se (nytt fönster)(Extern länk)

Träning för studenter

Du som är student har möjlighet att träna på Regionens friskvårdsanläggningar. Det är Friskvårdsteamet som sköter verksamheten. Förmånen gäller under förutsättning att du saknar träningsanläggning i lärosätets regi på din studieort. Studenter på Hälsohögskolan i Jönköping kan således inte träna på Ryhov.
Mer information om detta finns på intranätet, vilket du får tillgång till under din VFU.

Utvärdera din tid hos oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen.

Om du har varit på flera olika kliniker/avdelningar ber vi dig besvara enkäten en gång för varje klinik/avdelning.

Tack för att du tar dig tiden att besvara vår enkät!

Enkät: Utvärdera din VFU, LIA eller APL(Extern länk)

Enkät tandsköterskor: utvärdera din LIA(Extern länk)