Frågor och svar om sommarrekrytering

Inför sommaren har vi behov av att rekrytera personal till flera av verksamheterna på de tre sjukhusen i Region Jönköpings län. Vi arbetar för att utifrån din ansökan matcha dina intressen och kompetenser med verksamheternas behov av medarbetare under sommaren.

Nedan finns svar på vanligt förekommande frågor som vi hoppas kan hjälpa dig att hitta svaren som du söker.

Kan jag söka sommarjobb om jag inte är färdig med min utbildning?

Din ansökan är alltid välkommen och de rekryterande cheferna gör bedömningar utifrån behoven i verksamheterna.

För dig som inte är färdig med din undersköterskeutbildning finns möjlighet att söka sommarjobb inom Verksamhetsstöd och service. Läs gärna mer här: Sommarjobba inom Verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län (rjl.se).

Som vårdadministratörsstudent finns möjlighet att arbeta som läkarsekreterare efter ett års studier.

Även läkarstudenter kan arbeta som läkarsekreterare. Individuell prövning görs i de fallen.

Jag söker sommarjobb som underläkare, hur ser den rekryteringsprocessen ut?

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus annonseras sommarvikariat för underläkare under hösten.

Läs gärna mer om verksamheterna på sjukhusen här:

Arbetsplatser på Höglandssjukhuset Eksjö, Region Jönköpings län (rjl.se)

Arbetsplatser på Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län (rjl.se)

Arbetsplatser på Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län (rjl.se)

Hur går rekryteringsprocessen till?

När du har skickat in din ansökan hanteras den av en av våra rekryteringsspecialister. För att så enkelt som möjligt kunna matcha din ansökan med verksamheternas behov av medarbetare över sommaren är det viktigt att du i din ansökan skickar med den information som efterfrågas. Om din ansökan saknar något kan vi komma att efterfråga kompletteringar från dig.

Om du redan har gjort en muntlig överenskommelse angående semestervikariat med en chef i en av verksamheterna ska du ange den personens namn och på vilken enhet som personen arbetar.

När din ansökan är komplett och vi ser att du uppfyller kraven för det sommarjobb som du har sökt kommer vi att matcha ansökan och vidarebefordra den till en av våra verksamheter.

Din ansökan kan endast behandlas av en verksamhet i taget. Är din ansökan intressant för en verksamhet tar den rekryterande chefen kontakt med dig. Annars skickas din ansökan till en annan verksamhet. Eftersom din ansökan kan komma att hanteras i flera steg kan rekryteringsprocessen ta längre tid än normalt. Vi tackar för ditt tålamod. Om du inte går vidare i rekryteringsprocessen får du ett e-postmeddelande om detta. Om du inte har fått ett sådant e-postmeddelande är du fortfarande aktuell i rekryteringsprocessen.

Själva rekryteringsprocessen består av telefonintervjuer, digitala intervjuer eller fysiska intervjuer (beroende på omständigheterna) och referenstagning.

Vad ska jag tänka på när jag skickar in min ansökan?

För att förenkla urvalsarbetet önskar vi en så komplett ansökan som möjligt med den efterfrågade informationen som nämns i platsannonsen. Informationen är viktig för oss för att underlätta och effektivisera urvalsarbetet och matchningen mot verksamheternas behov av sommarvikarier.

I ansökningsformuläret önskar vi att du besvarar de frågor som finns och antingen fyller i formuläret med dina utbildningar och arbetslivserfarenheter eller inkluderar ett personligt brev och ett CV där du beskriver detta. Har du gjort praktik kan du inkludera detta samt bifoga intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga LADOK-utdrag från de kurser som du har läst.

Om din ansökan saknar något av det som vi har nämnt kan vi komma att efterfråga kompletteringar från dig.

Om jag vill ändra något i min ansökan, hur gör jag då?

Om du vill lägga till eller ändra något i din ansökan kan du kontakta ansvarig rekryteringsspecialist eller chef som står omnämnd i platsannonsen till jobbet som du har sökt. Vi öppnar då din ansökan för redigering så att du därefter kan logga in på din profil på vår hemsida och göra dina justeringar.

Logga in på din profil 

Hur snabbt kan jag förvänta mig att få svar eller återkoppling?

Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen under ansökningstiden och är måna om att återkoppla till dig så fort som möjligt. Vi kommer att kontakta dig via den e-postadress och det telefonnummer som du har angivit i din ansökan, så var gärna uppmärksam på inkomna e-postmeddelanden eller samtal från oss. Ibland kan e-postmeddelanden från våra system sorteras i skräpposten, så titta gärna där någon gång ibland efter att du har skickat in en ansökan till oss.

Har du frågor om hur det går i rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryteringsspecialisten eller chefen som står med i platsannonsen för jobbet som du har sökt.

Se även informationen ovan om hur rekryteringsprocessen går till.

Hur många veckor förväntas jag arbeta under sommaren?

Vi ser positivt på om du kan arbeta sammanhängande åtta veckor eller mer. Detta för att underlätta sommarplaneringen för våra verksamheter. Introduktion sker utöver dessa veckor.

Hur ser introduktionen för sommarvikarier ut?

Utöver din introduktion i verksamheten sker även en gemensam introduktion för alla nya sommarvikarier i Region Jönköpings län. Denna introduktion sker vanligtvis under vecka 24-25. Även introduktionen i verksamheten sker innan du påbörjar ditt sommarvikariat hos oss. Du får lön för den tid som introduktionen tar.

Hur gör jag för att få veta mer om verksamheterna?

Du kan läsa mer om verksamheterna på sjukhusen här: Sjukhus som arbetsplats, Region Jönköpings län (rjl.se).

Är du intresserad av att besöka någon av verksamheterna är du varmt välkommen med en intresseanmälan för arbetsplatsbesök här: Hälsa på hos oss, Region Jönköpings län (rjl.se).